Cristy Brandriet | Interieurstyling examentraining

Interieurstyling examentraining

EHCB Examentraining

Wil je de kans op een gunstige afloop van het EHCB Interieurstylingexamen positief beïnvloeden?  
Meld je dan aan voor deze examentraining!
 • Deze examentraining is bedoeld voor degenen die zich hebben aangemeld voor het Interieurstylingexamen bij het EHCB.
 • Deze klassikale training richt zich op de begeleiding van de kandidaten bij de persoonlijke uitwerking van de EHCB examenopdracht Interieurstyling (thuis) en de voorbereiding op het mondelinge examen waarbij de examenkandidaten de examenopdracht moeten presenteren en toelichten.
 • Wil je liever niet klassikaal maar individueel en op afstand begeleid worden? Kies dan voor onze individuele examenbegeleiding.
Opzet van de training
 • De training bestaat uit zes lesavonden van twee uur (19.00 – 21.00 uur) in Enschede.
 • Naast de persoonlijke begeleiding door Cristy Brandriet krijgt je toegang tot een digitale leeromgeving en word je per e-mail begeleid gedurende de weken in aanloop naar het examen.
 • Tijdens de eerste trainingsavond wordt in algemene zin de opzet, inhoud en beoordeling van het EHCB examen Interieurstyling en de gang van zaken bij de examentraining besproken.
 • Zodra de examenopdracht door het EHCB aan de deelnemers is verstuurd (vanaf de 2e trainingsavond) staat de uitwerking van de examenopdracht centraal. Een eerste analyse van de opdracht met de belangrijkste aandachtspunten voor de uitwerking wordt op de DLO van Cristy Brandriet geplaatst.
 • Tijdens iedere trainingsavond wordt van en met alle deelnemers het examenwerk dat in de week ervoor thuis is gemaakt besproken waarbij aandachtspunten, verbeterpunten en tips voor de verdere uitwerking worden gegeven.
 • Tijdens iedere trainingsavond is er gelegenheid tot vragen en wordt de planning van het werk voor de komende week besproken.
 • Tijdens de training krijgen de kandidaten terugkoppeling en coaching bij het uitwerken van de examenopdrachten (thuis) om zo het vereiste niveau en de planning te halen. Daarnaast wordt geoefend met de mondelinge presentatie, als voorbereiding op het examen.
 • Gedurende de gehele trainingsperiode t/m de examendatum worden de deelnemers desgewenst begeleid per email om terugkoppeling te krijgen en vragen te stellen over de examenopdracht waaraan de kandidaten thuis werken.
Cristy Brandriet is auteur van de meest gebruikte onderwijsmethode voor de vakopleiding Interieurstyling.

Als docent heeft Cristy een jarenlange ervaring opgedaan waarbij ze vele studenten naar het externe EHCB examen Interieurstyling heeft begeleid. Meer lezen over Cristy’s docentschappen?

De cursusprijs
 • Je betaalt voor de volledige training van 6 avonden, de toegang tot de digitale leeromgeving en de e-mailbegeleiding gedurende de weken in aanloop naar het examen € 295,00, incl. BTW. Inbegrepen zijn koffie en thee.
 • Niet inbegrepen zijn de aanmelding en betaling voor het EHCB examen, kijk hiervoor op de EHCB site.
 • Het cursusgeld moet minimaal 14 dagen voor de geplande 1e trainingsdag op onze rekening zijn bijgeschreven. Lees nog even de de annuleringsregeling.
Data & aanmelding
 • Twee keer per jaar* start de CBI examentraining in Enschede.
 • De startdatum is in de regel 6 a 7 weken voor het geplande mondelinge EHCB examen Interieurstyling (in juni en november/december). Indien in deze periode schoolvakanties vallen, dan worden deze vrij geroosterd.
 • Je kunt informatie vinden over examendata en je aanmelden voor het examen op de EHCB site.

*De trainingen worden verzorgd bij voldoende aanmeldingen.

Vereisten en voorwaarden voor deelname
 • Je hebt je aangemeld voor het EHCB examen Interieurstyling.
 • Er wordt verondersteld dat je de methode Interieurstyling (deel 1 en 2) volledig hebt doorgewerkt en dat je de hierin opgenomen opdrachten hebt uitgewerkt.
 • Je moet voldoende kennis hebben van de interieurstyling en in staat zijn om interieurplannen op een nauwkeurige, aansprekende en professionele wijze uit te werken. Hetzij door een gevolgde (schriftelijke) opleiding, hetzij door werkervaring.
 • Heb je de schriftelijke opleiding Interieurstyling gevolgd bij het NTI? En de praktijkopdrachten en de praktische eindopdracht met een 7 of hoger afgesloten dan kun je zonder meer instromen.
 • Heb je geen (schriftelijke) opleiding gevolgd, maar denk je (door beroepservaring) wel de vaardigheden te hebben om het examen af te leggen? Dan kun je eventueel ook worden toegelaten. In dat geval vragen we je om ons een CD toe te sturen waarop representatief werk is opgenomen. Wij beoordelen je niveau en je kansen om met de training het examen te kunnen halen. Is deze beoordeling gunstig, dan kun je aansluiten.
 • De examenopdracht is beslist omvangrijk en er worden hoge eisen gesteld aan de uitvoering. De kandidaten moeten zeer veel tijd en energie steken in het thuis uitwerken van de examenopdrachten en alles wat daarbij komt. En daarnaast heb je dus ook nog zes trainingsavonden in Enschede, waarvoor je wellicht moet reizen. Zorg daarom dat je in de weken voor het examen zoveel mogelijk vrij geroosterd bent van andere verplichtingen.
 • De examenopdracht en alles wat daarvoor belangrijk is staat centraal op de trainingsavonden, maar er wordt niet door de kandidaten gewerkt aan de opdrachten, dat gebeurt thuis.