a
d
v
i
e
s

Interieurprojecten

Villa’s, landhuizen, monumenten en bedrijfspanden vragen qua interieurvormgeving vaak een bijzondere benadering en aanpak.

Het is bij dergelijke projecten van zeer groot belang dat er synergie is tussen de opdrachtgever en de ontwerper. Daarom start een eventuele samenwerking altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de verwachtingen en ideeën over en weer worden besproken.

Indien er een goede match blijkt te zijn en wij bij het project betrokken worden zullen er op basis van de afspraken en de in verwachte inzet en inspanningen afspraken gemaakt worden over de honorering en de betalingsafspraken.

Wat bedoel ik met interieurprojecten?

In de loop van de jaren heb ik voor en met particuliere en zakelijke opdrachtgevers met ontzettend veel plezier projecten uitgevoerd.

Voor particuliere opdrachtgevers gaat het vrijwel altijd om zeer bijzondere woningen qua architectuur en interieur. Een landhuis, hypermoderne villa of een monumentaal pand vragen specifieke expertise en inzichten. Het is een fantastische uitdaging om samen met de opdrachtgever een ontwerp te bedenken en uitvoeren dat recht doet aan de architectuur met specifieke kenmerken en het interieur tegelijkertijd voor de opdrachtgever passend te laten zijn qua smaak en leefstijl!

Voor zakelijke opdrachtgevers staan de projecten over het algemeen in het teken van de omzetting van de al gekozen huisstijl naar de aankleding, inrichting en styling van ruimten. Vaak gaat het om de entree, kantine, vergaderruimtes, relax/gameruimtes waarin, binnen de gekozen huisstijl invulling gegeven moet worden aan bijvoorbeeld: ‘smoel, sturen, originaliteit, beleven en geven’. Het kiezen en combineren van bij de bedrijfsuitgangspunten passende originele en bijzondere materialen, kleuren, meubelen, signing, verlichting, planten en accessoires is key.   

‘Een interieurproject valt of staat bij het feit of er een wederzijds goed gevoel ontstaat bij het kennismakingsgesprek.  

De (bedrijfs)uitgangs-punten, wensen, smaak en voorkeuren t.a.v. het nieuwe interieur en de stijl en sfeer worden uitvoerig besproken. Is er ‘de click’ en mag ik voor jullie aan het werk dan kan het ontwerpproces beginnen.

Er wordt aan de hand van de input van de opdrachtgever een  interieurconcept op basis van de gekozen interieurstijl/ huisstijl voor de besproken ruimtes  ontwikkeld.

De ideeen worden in een vervolggesprek voorgelegd aan de opdrachtgever en na diens input en goedkeuring uitgewerkt.

Het ontstane interieurconcept wordt op de MAC in 3D gepresenteerd, toegelicht en besproken. Jij loopt als het ware door de toekomstige ruimtes.

Diverse originele stalen van kleuren- en materialen worden getoond en er worden samen concrete keuzes gemaakt voor de materialen, kleuren en posities ervan.

Eventueel één correctieronde voor aanpassingen in de simulatie, of bijv. het aanleveren van andere, extra stalen.

Na acceptatie van het ontwikkelde en gesimuleerde interieurconcept en het voldoen van de factuur krijg je toegang tot een gesloten Pinterestbord met simulatiebeelden en  productinformatie- en stalen.

Prijs

Op aanvraag.

Voor Interieurprojecten is een goede click uitermate belangrijk. Na de kennismaking kunnen we gezamenlijk de afweging maken of we met elkaar in zee gaan! 

Lees eerst onze algemene voorwaarden