l
e
a
r
n

Vakopleiding binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten

 Jij hebt het EHCB vakdiploma Interieurstyling behaald? Dan ben je dus specialist op het gebied van interieurstijlen- en stromingen en weet alles van materialen, meubels, verlichting, kleuren en accessoires.  Je kunt originele en fraaie interieurconcepten bedenken en totaal en professioneel uitwerken en stylen.  

Als je ook ontwerpen wilt maken voor de badkamer, keuken, slaapkamers, inloopkasten, etc.  dan schiet je kennis over het algemeen tekort. Immers in dit soort ruimtes is het erg belangrijk dat je rekening houdt met aspecten als ergonomie, logistiek, gebruiksgemak en de veiligheid.  

Met onze opleiding combineer je jouw kennis van interieurstyling met alle noodzakelijke kennis en vaardigheden ten aanzien van de professionele indeling, aankleding en inrichting van gebruiksruimtes. 

Is onze opleiding iets voor jou?

Natuurlijk willen wij graag voldoende inschrijvingen hebben voor onze lesgroepen, maar onze opleiding moet wel goed bij je passen! Daarom vind je hieronder een beschrijving van onze uitgangspunten voor onze opleiding Binnenhuisarchitectuur voor Interieurstylisten en wat dat betekent voor onze cursisten.

Wat zijn onze uitgangspunten?

We willen een fijne, inspirerende en kleinschalige deeltijdopleiding bieden. Het is ons doel om Interieurstylisten op te leiden tot allround interieurdesigners.

We werken in in periode van 8 maanden, in groepen van min. 6 tot max. 12 personen, toe naar het landelijke, erkende EHCB examen Binnenhuisarchitectuur. Het behaalde vakdiploma heeft een NLQF keurmerk MBO 4 .

 

Past onze opleiding bij jou?

Wil jij als gepassioneerd interieurstylist heel graag een nog completere ontwerper worden? Wil je professionele ontwerpen maken en uitwerken voor alle ruimtes in een woning?  

Als jij een EHCB vakdiploma Interieurstyling hebt behaald dan heb je voldoende basiskennis om de opleiding aan te kunnen èn de opgedane ervaring met het EHCB examen zal je alleen maar van pas komen.

Heb jij de tijd en energie?

Kun je het opbrengen om 17 lesavonden van 2 uur te volgen? En lukt het je om gemiddeld 15 uur per week te besteden aan ontwerpopdrachten en theorie?

In de laatste fase van de opleiding werk je  aan de pittige en omvangrijke  EHCB opdracht.

Reken er op dat je in deze periode minstens het dubbele aantal uren zult besteden per week..

Jij bepaalt ook het succes!

Je hebt al een pittige opleiding Interieurstyling achter de rug en een erkend vakdiploma binnen. Toch wil jij opnieuw de uitdaging aangaan van een pittige opleiding waarmee je nog completer wordt in je vak.  Jouw drive, passie en leergierigheid zijn een perfecte basis voor succes!

Het is onze ervaring dat jullie, met een vaak heel andere achtergrond en ervaring, maar een grote passie voor de interieurvormgeving en -styling in staat zijn om de intensieve opleiding aan te kunnen.

Wat bereiken wij?

We hebben op basis van onze ervaring en kennis die o.a. vertaald werd in opleidingsmethodes en boeken èn het behaalde succes van onze cursisten een CRKBO erkenning gekregen voor de kwaliteit van ons lesinstituut  

Sinds de start van onze opleiding zijn alle door ons begeleide cursisten die deelnamen aan het EHCB examen geslaagd. Dit is geen garantie, maar we doen er alles aan om je te helpen slagen!

Wat kost onze opleiding?

Het cursusgeld is vastgesteld op € 1095,00 per persoon. Inbegrepen zijn het gebruik van de besloten Digitale Leeromgeving en de Examenbegeleiding. Vanzelfsprekend zijn koffie & thee, WIFI en parkeren gratis.

Daarbij komen echter nog wel de kosten voor de studieboeken, materialen en het examengeld voor de deelname aan het EHCB examen Binnenhuisarchitectuur.

Wat kun je verwachten van de lessen?

 Je krijgt altijd les van Cristy Brandriet. In de les worden alle onderwerpen behandeld die van belang zijn om professionele en compleet uitgewerkte ontwerpen te maken voor de indeling, inrichting en styling van alle ruimten in een woning.

We haken aan bij alles wat je al geleerd hebt tijdens je opleiding Interieurstyling en de ervaring die je hebt opgedaan bij de examens.

Jij bestudeert thuis de theorie en maakt de ontwerpopdrachten.  Je kunt daarbij gebruikmaken van een unieke Digitale Leeromgeving waarop je bij iedere opdracht een uitleg en verder nog veel extra informatie vindt.

In de les word je werk besproken, jij motiveert wat je hebt gedaan en waarom en Cristy en je klasgenoten geven hun mening. Het bespreken van ieders werk en het inspireren en leren van elkaar is een belangrijke keuze in de lessen. Juist hierdoor komen jullie relatief snel tot een hoog niveau van werk.

Gedurende de opleiding zal Cristy altijd eerlijk aangeven wat je goed hebt gedaan en wat (eventueel) verbetering nodig heeft om op het vereiste examenniveau te komen. 

Naast de lessen thuis hard aan het werk…

In de les behandelen we de onderwerpen waarmee je jouw basiskennis- en vaardigheden als interieurdesigner opdoet. We starten altijd met een toelichting op de theorie die thuis bestudeerd moet worden en de opdracht die je gaat uitwerken.  Op de Digitale Leeromgeving vind je de planning en extra informatie en uitleg waarmee je bij de zelfstudie niet aan je lot overgelaten bent.

Iedere les start met een terugblik op de bestudeerde theorie, waarbij je vragen kunt stellen over zaken die onduidelijk waren. Vervolgens besteden we veel tijd aan het bespreken van de door jullie gemaakte opdrachten. Iedereen laat het gemaakte werk zien en geeft een toelichting op de gemaakte keuzes. Juist het zien van elkaars werk en het gesamenlijk bespreken ervan is zeer inspirerend en leerzaam. Doordat je gedurende de gehele opleiding je werk presenteert ben je ook goed voorbereid op het mondelinge examen waarbij je de door jou gemaakte ontwerpen gaat toelichten.

Soms wordt er in de les een groepsopdracht gemaakt, maar in de regel maak je dus thuis de opdrachten. Voor de gemiddelde tijdsbesteding thuis moet je toch wel rekenen op minimaal 15 uur. In de laatste 6-8 weken van de opleiding werk je thuis aan de examenopdracht die je gaat presenteren bij het mondeinge examen en bestudeer je de theorie voor het schriftelijke examen. Dit is echt een pittige periode waarin je nog veel meer tijd zult moeten steken.

Welke onderwerpen behandelen we?

Onze opleiding is afgestemd op de opgedane kennis en vaardigheden van gediplomeerde Interieurstylisten en de eisen die worden gesteld aan kandidaten voor het EHCB examen Binnenhuisarchitectuur.  

Wij gaan ervan uit dat je al professional bent op het gebied van interieurstyling, dus de styling aspecten behandelen we summier. Wij leren je, in aanvulling op wat je al weet, om voor alle ruimtes in een woning (inclusief badkamers, keukens, slaapkamers, inloopkast, entree, etc. een op maat en smaak van de bewoner gesneden indeling, aankleding en inrichting te maken.

Je deelt als het ware de ‘doos’ die de architect heeft ontworpen op maat van de gebruikers in.  Je kijkt naar de meest optimale posities en afmetingen van deuren, ramen, de haard en aansluitingen. Ontwerp je bijvoorbeeld een badkamer en kom je ruimte tekort voor een gewenste dubbele wastafel dan kijk je of je eventueel extra ruimte van een naastliggende ruimte kunt gebruiken, je verplaatst dan (indien mogelijk) een tussenmuur. Kortom, als interieurdesigner ben je vooral ook bezig met het zoeken naar en creeeren van mogelijkheden.

Je houdt hierbij rekening met ergonomie, het gebruiksgemakk en de veiligheid in ruimten.

We behandelen uitgebreid de kenmerken van producten, materialen en kleuren voor de keuken, badkamer, slaapkamer, werkkamer, etc.

Onderwerpen op hoofdlijnen:

 • Korte introductie in de geschiedenis van het wonen
 • Het ontwerpproces
 • Ontwerptechnieken
 • Het badkamerontwerp
 • Korte introductie bouwkunde
 • Het keukenontwerp
 • De vaste onderdelen van de woning
 • De open haard
 • Het verlichtingsplan
 • Gehandicapten en/of senioren en wonen
 • Het slaapkamerontwerp, de inloopkast
 • Tekenen & visualiseren
 • Plattegronden op schaal
 • Wandaanzichten
 • Eenvoudige perspectieven
 • Presentatie van ontwerpen
 • De EHCB examenopdracht

 

 

Hoe begeleiden we je bij de examenopdracht?

Een belangrijk uitgangspunt in onze opleiding is dat we jullie opleiden richting het landelijke examen en dat je de vereiste kennis, niveau en de vaardigheden hebt om een erkend vakdiploma te behalen.

Het landelijke examen binnenhuisarchitectuur wordt in de regel in het voorjaar en najaar afgenomen. Om deel te kunnen nemen aan het examen moet je jezelf tijdig bij het EHCB aanmelden als examenkandidaat. 

 • Zodra de examenopdracht door het EHCB aan de deelnemers aan het examen is verstuurd staat jullie uitwerking van de examenopdracht centraal. 
 • Van en met alle deelnemers wordt het examenwerk dat in de week ervoor thuis is gemaakt in de groep bekeken en besproken. Er worden aandachtspunten, verbeterpunten en tips voor de verdere uitwerking gegeven. Op de DLO hebben jullie toegang tot een beveiligde EHCB omgeving, met veel extra uitleg en voorbeelden examenwerk van inmiddels gediplomeerde Interieurstylisten die wij hebben begeleid.
 • Jullie maken natuurlijk wel helemaal zelf de opdracht, het is immers persoonlijk examenwerk.
 • Er is gelegenheid tot vragen en de planning van het werk voor de komende week/weken wordt besproken.
 • Er wordt terugkoppeling en coaching gegeven om het vereiste niveau en de planning te halen.
 • We oefenen met de mondelinge presentatie, als voorbereiding op het examen.

Hoewel de opzet van onze cursus sterk gericht is op het examen staat het je vanzelfsprekend vrij om (nog) niet deel te nemen aan het examen. In dat geval kun jij de verstrekte examenopdracht ook gewoon maken en deel blijven uitmaken van de groep. Jouw werk wordt dan niet beoordeeld door de examencommissie maar kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor je portfolio.

 

 

Leesvoer

Binnenkort vind je hier een boekenoverzicht!

Wanneer starten we met de cursus?

Heel graag verzorgen we de vakopleiding Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten, maar omdat wij alleen maar cursisten toelaten met een EHCB diploma Interieurstylist en willen vasthouden aan een minimale groepsgrote (6) lukt het niet altijd om een cursusgroep te laten starten.

Gemiddeld één keer per jaar verzorgen we de opleiding, over het algemeen voor cursisten die bij ons ook de vakopleiding Interieurstyling hebben gevolgd.

Heb je interesse? Laat het ons alsjeblieft weten dan kijken wij of en wanneer er weer een groep kan starten! 

Onze annuleringsregeling

Wat de reden ook is van de annulering van een inschrijving vòòr of nà de cursusstart en hoe jouw omstandigheden ook zijn, het is helaas niet mogelijk om af te wijken van de onderstaande regeling. Wij zullen altijd de hieronder beschreven regeling naleven.

Lees daarom goed onze annuleringsregeling want met jouw inschrijving stem je in met de regeling!

 1. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen bij inschrijving, deze bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
 2. Bij annulering van de inschrijving binnen 7 dagen voor cursusaanvang kan een restitutie volgen van 60% van het betaalde cursusgeld onder voorwaarde dat de verstrekte inloggegevens niet aan anderen worden verstrekt.
 3. Indien je na de start van de opleiding, om welke reden dan ook, wilt/moet stoppen met het volgen van de opleiding is restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld niet meer mogelijk.  Je krijgt echter de eenmalige mogelijkheid om (zonder extra kosten) deel te nemen aan de eerstvolgende lesgroep die gaat starten.*. Je meldt je hiervoor minimaal 1 maand voor cursusaanvang aan en vermeld bij je inschrijving dat je na een annulering wilt inschrijven.
 4. Bij een onverhoopte annulering van de opleiding door de organisatie voor de cursusstart zal het volledige betaalde cursusgeld worden gerestitueerd onder voorwaarde dat de verstrekte inloggegevens niet aan anderen worden verstrekt.
 5. In het geval er door ernstige ziekte of calamiteiten een opleiding door de organisatie nà de cursusstart beëindigd zou moeten worden volgt naar rato van het betaalde cursusbedrag (en het aantal lessen bij de opleiding) een restitutie van de niet aangeboden lessen.

 

*) De opleiding Binnenhuisarchitectuur voor Interieurstylisten wordt alleen bij voldoende deelnemers (alleen voor gediplomeerde interieurstylisten) aangeboden.

Òf en wanneer de diverse opleidingen daadwerkelijk aangeboden worden en (kunnen) starten is een afweging en beslissing die alleen is voorbehouden aan de organisatie.

Je kunt je direct aanmelden voor de vakopleiding Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten als je voldoet aan de voorwaarde dat je een diploma Interieurstyling hebt behaald bij het EHCB.
Je kunt je direct aanmelden voor de vakopleiding Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten