Lesopdracht Corporate Identity – Interieurstylist

Lesopdracht Corporate Identity

Een gebouw kan veel zeggen over de organisatie die hierin gehuisvest is. Uit de fysieke verschijning kan veel informatie worden afgeleid over de aard en het karakter van de organisatie en de mensen die er werken.

  • Het gebouw communiceert als het ware een betekenis, die verder gaat dan de huisvesting van het bedrijf en zijn georganiseerde activiteiten.
  • De wijze waarop dat gebeurt geeft uitdrukking aan een bepaald beeld van de organisatie, zoals soliditeit, betrouwbaarheid, vroomheid, efficiëntie, traditie of ambachtelijkheid.
  • De impressie die door die omgeving gecreëerd wordt kan net zoveel invloed hebben op het gedrag van mensen als elke hoeveelheid advertenties of geplande promoties.
  • In veel gevallen kan het gebouw een belangrijk onderdeel vormen van de identiteit van de organisatie en zo veel invloed hebben in het communiceren van het beeld van de organisatie en haar doelen.

De Lesopdracht

  • Je krijgt nu zes bedrijfsinterieurs te zien die ook een bepaald beeld oproepen bespreek samen de beelden. (Een kopie wordt in de les uitgedeeld.)
  • Nu ga je per afbeelding een label aan het interieur geven, hierna vind je de labels.
De labels zijn:

• Open en transparant • High Tech • Huiselijk • Hierarchisch • Traditioneel • Creatief Je mag het label slechts gebruiken voor 1 interieur, dus alle interieurs krijgen een eigen label. Motiveer in een aantal zinnen jullie keuzes.