Cristy Brandriet | CBI_IS_Instructie vanaf les 7

CBI_IS_Instructie vanaf les 7

We gaan in de komende lessen- tot aan het examen- alle onderdelen van de EHCB examenopdracht uitwerken. Je maakt, met alles wat je toch nu hebt geleerd een totaalplan voor een woning in het format van het EHCB examen (mondeling).

Lees eerst heel goed de uitleg over de examenopdracht. Bekijk daarna enkele recente uitwerkingen van examens op de DLO.  Zo krijg je een goed beeld van het verwachte niveau (en dat ligt beslist hoog..) en alvast ideeën voor de manier waarop jij de examenopdracht straks wilt gaan uitwerken.

 

Je kiest bij opdracht 6 zelf een ruimte waarvan jij de opmetingsplattegrond en de basisplattegrond (schaal 1: 50, met maten) gaat maken. De door jou uitgewerkte plattegrond en opmetingstekening neem ik na de les mee en je krijgt deze in les 8 gecorrigeerd terug. Jij verbetert eventueel je plattegrond aan de hand van mijn correcties. Vanaf les 9 is deze plattegrond de basis van al je uitwerkingen.

 

Alle onderdelen uit de examenopdracht worden in de komende week door jou thuis uitgewerkt, in de les worden deze steeds besproken waarna jij eventuele verbeteringen kunt aanbrengen.

Enkele uitgangspunten:
  • Bij het uitwerken van alle onderdelen zullen veel inhoudelijke en praktische zaken uit de lessen en boeken (opnieuw) aan de orde komen. Zo ontdek je of je alles hebt begrepen en kun je vragen stellen als er voor jou dingen onduidelijk zijn. Tegelijkertijd bereid je jezelf met de uitwerking van de diverse onderdelen alvast voor op de EHCB examenopdracht.
  • Ga bij de uitwerking van het totaalplan (op papier en in de computer) uit van het format voor het EHCB examen. Zo ontstaat als het ware een sjabloon voor de uitwerkingen van alle examenonderdelen waar je straks, als je met de officiële examenopdracht bezig gaat, weer gebruik van kunt maken.
  • Hoewel jij uitgaat van een plattegrond van een bestaande ruimte is het belangrijk dat je in het totaalplan dat je in de komende weken gaat uitwerken het interieur helemaal opnieuw, als het ware blanco, benadert. “Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg”, verras je zelf dus eens door uit je comfortzone te stappen!
  • Kies bijvoorkeur voor een interieurstijl die jij zelf niet hebt en waar je in principe niet voor zou kiezen. Bij het examen kan dit ook zomaar een opdracht worden, dus: be prepared..
  • Bij het examen worden originaliteit en oorspronkelijkheid zeer gewaardeerd! Een technisch goed en net uitgewerkt (bij de ruimte, opdrachtgever en het Programma van Eisen =PvE  passend) maar veilig plan levert je misschien een 6,5 of 7 op, maar een fris, prikkelend en onderscheidend plan kan zomaar gewaardeerd worden met een 9.
  • Als je deze oefen examenopdracht helemaal tot in de puntjes uitwerkt kun je waarschijnlijk onderdelen ervan ‘hergebruiken’ bij de vrije examenopdracht van het EHCB.