a
v

Gedragscode

Wij vinden de kwaliteit van ons werk en de tevredenheid van onze opdrachtgevers ontzettend belangrijk. Duidelijkheid, eerlijkheid en vakmanschap gericht op de persoonlijke, specifieke wensen, verwachtingen en situatie van onze opdrachtgevers zijn hierbij essentiele uitgangspunten. Communicatie over de gemaakte afspraken en de wederzijdse bevestiging ervan vinden we hiervoor wezenlijke uitgangspunten.

Wij commiteren ons in ons werk graag aan de door de  Beroeporganisatie Nederlandse Ontwerpers opgestelde gedragscode.