Cristy Brandriet | 0-Uitleg studie BH_NTI

0-Uitleg studie BH_NTI

 • Gedurende je studie word je begeleid door mijn collega’s Ingrid van de Knaap, Georgette van Beelen of Adriaan Juriens.
 • De aan jou toegewezen docent is je persoonlijke begeleider, inhoudelijke aanspreekpunt, coach en vraagbaak.
 • Ikzelf ben hoofddocent bij de opleidingen Binnenhuisarchitectuur en Interieurstyling en ben verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke invulling van de opleidingen. Daarnaast verzorg ik in Leiden praktijkdagen.

Voor de studenten die zijn ingestroomd vanaf  medio januari 2016 en die hebben gekozen voor de examenvariant van de opleiding geldt dat de begeleiding in de eerste fase van de opleiding wordt gedaan door Adriaan Juriens en Georgette van Beelen

Beide docenten zijn architect en zij begeleiden de studenten bij de hieronder genoemde opdrachten, waarin het ontwerptekenen een grote rol speelt.

 • Deel 1: praktijkopgave 5, 6, 7, 9, 10
 • Deel 2: praktijkopgave 2 en 3
 • Daarnaast verzorgt Adriaan de 1e praktijkdag Tekenen waarin de basistechnieken van het interieurtekenen, waaronder plattegronden en wandaanzichten worden behandeld.

Bij alle andere, meer op styling gerichte opdrachten, zijn Georgette van Beelen en Ingrid van de Knaap de begeleidende docenten. Zij begeleiden gedurende de gehele opleiding (en bij alle opdrachten) ook de studenten die niet hebben ingeschreven voor de examenvariant van de opleiding Binnenhuisarchitectuur.

Ikzelf zal vanaf 2016 ook een tweetal praktijkdagen verzorgen die worden aangeboden voor de examenvariant, nl.

 • de 2e praktijkdag over presentatietechnieken
 • de 3e praktijkdag die gericht is op de  examenvoorbereiding.
Het cursusmateriaal
 • Je lesmateriaal bestaat uit twee cursusboeken, deel 1: “De basis van het interieurontwerp’ en deel 2: ‘Het interieurontwerp uitgewerkt’. Dit materiaal is recent ontwikkeld en binnen Nederland de meest up to date en complete onderwijsmethode Binnenhuisarchitectuur. Het EHCB neemt deze methode per januari 2016 als uitgangspunt bij de inhoud van het schriftelijke examen dat is gewaardeerd met een NLQF niveau 4 (MBO+)
 • In aanvulling hierop kun je gebruik maken van de DLO waarop je nu dus terecht gekomen bent.
 • Iedereen ontvangt van zijn docent, bij zijn eerste huiswerkcorrectie, een schrijven waarin wordt gewezen op deze DLO (en eventuele eigen bronnen van de docent) waarvan jij gebruik kunt maken.
 • We raden je aan om altijd voor je begint aan een opdracht eerst op de eventuele aangegeven bronnen van de docent en deze DLO te kijken of je informatie kunt vinden die je kan helpen bij de uitvoering van de opdracht.
De opdrachten

De meeste hoofdstukken uit de boeken worden afgesloten met oefenexamenvragen, waarmee de hoofdonderwerpen uit de theorie kunnen worden geoefend. Deze opgaven kun je zelf maken en controleren met de uitwerkingen van deze vragen in het boek. Je stuurt deze dus niet ter controle in naar je docent.

De verwerking van de opdrachten
 • Als je als doel hebt om een certificaat van het NTI en of diploma (elders) te behalen, dan stuur je de door jou uitgewerkte opdrachten ter beoordeling naar je docent. Vermeld op al je opdrachten je naam en cursistnummer.
 • De beoordeling van de opdrachten wordt administratief verwerkt als les en het opdrachtnummer, dus opdracht 1 als les 1, opdracht 2 als les 2, etc.
 • Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de opleiding puur voor je eigen vorming en plezier te volgen. Als je er dan wel voor kiest om de opdrachten te maken en in te sturen zal je docent je werk beoordelen naar de maatstaven van het benodigde eindniveau. Het is voor de docenten onmogelijk om bij de beoordeling van het werk een verschil te maken tussen een ‘hobby-variant’ of ‘een examenvoorbereidings-variant’.
 • De correctie en beoordeling van jullie werk vindt plaats aan de hand van veel verschillende uitvoeringen, zoals: platttegrondtekeningen; aanzichten, schetsen, collages; fotoselecties; moodboards, maar ook in een origineel vormgegeven verslag.
 • Om de kwaliteit van jouw opdrachten optimaal te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat je het originele gemaakte werk per post naar je docent toestuurt.
 • Natuurlijk begrijpen we dat het aanleveren van digitale bestanden voor velen makkelijker en in ieder geval goedkoper is, toch zijn we strikt op dit punt. De docent zal je werk alleen maar corrigeren en beoordelen als je de originele uitvoering hebt ingestuurd.

 

Uitgangspunten bij de correctie en becijfering

Het ingestuurde werk wordt dus altijd beoordeeld vanuit de insteek dat we je begeleiden op weg naar het minimaal vereiste niveau.  We doen er alles aan om je naar het benodigde niveau te laten groeien. Bij de beoordeling van jullie opdrachten houden we rekening met de volgende aspecten:

 1. Heb je alles (en meer) gedaan wat er van je gevraagd werd?
 2. Blijken uit je werk de benodigde inzichten-, vaardigheden en technieken (netheid; duidelijkheid, nauwkeurigheid en professionaliteit)
 3. Heb je de inmiddels behandelde stof en de evt. verbeteringen in de voorgaande opdrachten in de uitvoering van de (volgende) opdracht meegenomen?
 4. Blijkt uit je werk ambitie, vindingrijkheid, oorspronkelijkheid; creativiteit, visie en originaliteit?
Methode van beoordelen
 • Bij een nette opdracht uitvoering moet je in ieder geval de onder de punten 1 t/m 3 opgenomen aspecten beheersen. Je zult dan over het algemeen een (nette) voldoende halen (6,5 t/m 7+).
 • Voeg je hieraan (liefst zoveel mogelijk) aspecten toe die onder punt 4 worden genoemd dan sprokkel je er steeds meer puntjes bij en wordt je cijfer hoger.

Deze aanpak is bij alle betrokken docenten hetzelfde. Onze beoordeling moet een realistische indicatie geven van het niveau waarop je werk op dat moment is (niet alleen voor die specifieke opdracht, maar ook wat betreft de in eerdere opdrachten opgedane kennis en technieken die je weer meeneemt in de vervolgopdrachten).

Veel persoonlijke inbreng, maar wel éérst een basis leggen

De eerder genoemde zaken bij punt 4, vinden we erg belangrijk, deze maken je werk persoonlijk (je legt er je ziel mee in je werk) en zorgen ervoor dat je werk zich kan onderscheiden van de middelmaat.

Toch red je het hiermee niet alleen, want iedere opdracht moet in ieder geval ook voldoen aan de bij 1 t/m 3 genoemde punten.

Als je techniek te wensen overlaat zal bijv. je basisplattegrond niet goed op schaal uitgevoerd zijn waardoor je een meubelplan baseert op een ruimte die niet overeenkomt met de werkelijk beschikbare ruimte. Hierdoor plan jij dan wellicht allerlei (misschien wel prachtige en zeer originele) meubels die helemaal niet in de beschikbare ruimte ‘passen’ en zo blijkt je ontwerp dan toch niet van een voldoende niveau.

Kortom…alles begint met de basis (1 t/m 3), maar als je die goed onder de knie krijgt dan kun je wel heel veel met je creativiteit en vindingrijkheid aanvangen!

Leren leren
 • In de beginfase van de studie moet je er vaak even inkomen. Je hebt wellicht al een poos niet meer gestudeerd en weet ook nog niet zo goed wat er van je verwacht wordt. Het is aanvankelijk dus even aftasten. Toch lukt het jullie meestal, na de eerste huiswerk correctie (toen je flink in het diepe werd gegooid) om de opdrachten beter te begrijpen en uit te voeren.
 • Jij zult misschien ook gedacht hebben: “waarom wist ik dit nog niet toen ik begon aan de eerste opdracht? Dan had ik bepaalde fouten niet gemaakt…” Inderdaad, vaak begrijp je na de correctie beter wel hoe je de opdracht uit had moeten voeren en juist dat is de bedoeling. Beschouw onze correcties als een positief bedoeld en doeltreffend middel om je te helpen bij het (beter) uitvoeren van de volgende opdrachten.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat je docent je werk wel gecorrigeerd heeft maar geen cijfer heeft gegeven en je aanraadt om een opdracht overnieuw te maken. De docent heeft in dat geval de keuze gemaakt om je geen onvoldoende, maar juist een extra kans te geven om je werk te verbeteren. Meestal lukt het om met de op-en aanmerkingen, tips en advies je werk naar een voldoende of goed niveau te tillen.
 • Het is niet mogelijk om eenmaal becijferde opdrachten overnieuw te maken voor een hoger cijfer, de docent laat je alleen maar werk overnieuw maken als je een opdracht echt niet goed begrepen en uitgevoerd hebt.
 • Als je de opdracht in grote lijnen goed hebt uitgevoerd, worden de verbeterpunten, tips en advies en je cijfer op je werk vermeld.
 • In de opbouw van de opdrachten zit een systematiek waarbij je steeds de kennis van de vorige opdracht ( en de aanbevelingen en correcties) nodig hebt en kunt gebruiken. En juist hierdoor stijgt jullie niveau in een relatief korte tijd enorm! En het gaat uiteindelijk toch om het eindniveau waar je naar toewerkt.
De studieplanning
 • Hoeveel tijd jij per opdracht nodig hebt is vaak persoonsafhankelijk, maar in het rooster dat jij hebt gekregen van het NTI  is een indicatie gegeven op hoeveel tijd je ongeveer moet rekenen voor de verwerking ervan.
 • Het geniet de voorkeur om, ongeacht je studietempo, een vast dagdeel per week vrij te houden voor je studie opdat je de vaart houdt in de studie.
 • Hou er rekening mee dat je voor de opdrachten regelmatig op pad moet, om bijv. stalen en informatie te halen, hier gaat best veel tijd en energie in zitten.
 • Daarnaast moet je ook nog eens goed plannen en de voortgang in je studie bewaken.
 • Je eigen opvattingen over kwaliteit van werk en de manier waarop je de opdrachten wilt afleveren bepalen ook hoeveel tijd je erin zult moeten stoppen. Over het algemeen kan gesteld worden dat doordachte, originele en ambitieus uitgewerkte opdrachten, die ook qua presentatie opvallen (door het goede tekenwerk, gebruik van kleuren, stalen, e.d) hoger gewaardeerd zullen worden dan summier uitgewerkte opdrachten.

Tips bij de opdrachten

 • Lees altijd heel goed de opdrachtomschrijving door. Probeer in de opdrachten altijd te verwerken wat je inmiddels aan stof hebt behandeld. Kijk hiervoor de voorafgaande hoofdstukken en je eerder ingestuurd werk door en probeer te doorgronden wat de belangrijkste leerthema’s en eventuele op- en aanmerkingen van je docent waren .
 • Lees bij iedere opdracht ook altijd eerst de eventuele extra informatie op deze DLO bij de diverse onderwerpen.
 • Als je de opdracht naar eigen inzicht hebt gemaakt is het vervolgens aan te raden om deze nog een dag te laten liggen en deze daarna nog eens kritisch te bekijken. Heb je antwoord gegeven op alle vragen, is je werk duidelijk en netjes, is deze aansprekend uitgewerkt, etc.etc. Pas als je helemaal tevreden ben stuur je het werk naar je docent.
 • Het is niet mogelijk om meerdere uitvoeringen van een en dezelfde opdracht in te sturen, waarbij je van de docent verwacht om de beste er uit te zoeken, in dat geval wordt dan ook slechts één versie beoordeeld, die volstrekt willekeurig wordt gekozen.
 • De presentatie van je werk is zeer belangrijk. Bedenk dat je straks opdrachtgevers moet overtuigen van jouw ideeën, een handgeschreven kladje zal een ander effect op je opdrachtgever hebben dan een uitgewerkt rapport! Een cadeautje is leuk, maar de verpakking is toch ook de smaakmaker….Daarom letten wij erop dat je presentatie voldoet aan het vereiste professionele niveau en dat jou ideeën ook aansprekend kunt verpakken!
 • Het is onverstandig om de opdrachten van meerdere hoofdstukken op te sparen en tegelijkertijd in te sturen. Dit bespaart je weliswaar verzendkosten, maar het heeft een groot nadeel: namelijk dat je structurele fouten herhaalt in meerdere opdrachten. Had je per hoofdstuk de opdrachten ingestuurd, dan had je aan de hand van de correcties van je docent waarschijnlijk geleerd van je fouten en mogelijk een hogere waardering gekregen voor de latere opdrachten!
 • Maak gebruik van deze DLO en de eventuele informatiebronnen van je docent. Zo krijg je vaak net dat beetje extra motivatie, informatie en voorbeelden waardoor je de opdrachten makkelijker kunt uitvoeren.
 • Als je een opdracht toch nog niet helemaal begrijpt kun je jouw docent ook om een toelichting vragen via de mail.
 • Verdiep je daarnaast, bij de verschillende onderwerpen, bij voorkeur ook nog wat meer in de materie. Via deze DLO, maar ook op  internet, in showrooms, op beurzen, kun je veel leerzame en inspirerende informatie vinden.
 • Je kunt het beste een kopie van je werk maken alvorens het in te sturen, mocht het poststuk kwijt raken dan het je altijd nog een back up. Stuur wel het origineel in!!
 • De gecorrigeerde opdrachten worden door je docent naar je teruggestuurd in de door jou meegezonden en aan jezelf geadresseerde, gefrankeerde retourenveloppe. Omdat het soms om grotere, zware exemplaren gaat is het belangrijk dat je er goed op let dat de frankering ook op de retourenveloppe voldoende is, soms is een (meegestuurde) pakketzegel de beste oplossing. Als je geen of een onvoldoende geadresseerd/ gefrankeerde enveloppe hebt ingesloten kunnen we je werk niet retourneren.
 • In de regel corrigeert je docent je werk binnen 7 werkdagen, maar in drukke of vakantietijden kan de termijn ook wel eens opschuiven. Je kunt overigens ook je cijfer opzoeken via Studentennet. Ondervind je moeilijkheden met het bekijken van jou informatie op Studentennet, dan kun je het beste even contact opnemen met je mentor bij het NTI.

Vragen, op- en aanmerkingen?

 • Mocht je vragen, op- en aanmerkingen of tips hebben of ben je over een bepaald aspect in de opleiding minder tevreden, dan kun je dit het beste bij je eigen docent melden. Bovendien kun je ook contact opnemen met je mentor en natuurlijk mag je mij ook altijd een email sturen.

Organisatorische vragen en hulp

 • Als je vragen hebt die te maken hebben met de praktische gang van zaken rondom je opleiding, (aanmelding voor de praktijkdagen, de levering van materiaal, verlenging van je studieduur) dan moet je niet bij de docent zijn, maar rechtstreeks contact opnemen met je mentor bij het NTI: beroeps-vakonderwijs@nti.nl.
 • De mentoren kun je ook telefonisch bereiken via 071 5610101, je kiest voor de optie mentoren (2).

Certificaat

Als al je praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond kun je een certificaat Binnenhuisarchitectuur aanvragen.

Diploma

Je kunt met jouw opleiding eventueel  een extern examen afleggen bij het EHCB. Informatie over de inhoud, opzet en organisatie van dat examen vind je op de EHCB site.

Privacy

Als NTI docent hebben we een geautomatiseerd studentenbestand waarin de cijfers worden ingevoerd, deze resultaten zijn zichtbaar bij ons (de docenten), bij het NTI en bij jou, als je inlogt op Studentennet. In dit geautomatiseerde systeem kunnen wij zoeken op studentennamen en cursistennummers en zo de resultaten invoeren en bekijken.

Alle andere studentgegevens zoals je adresgegevens, telefoonnummer en inschrijfgegevens kunnen de docenten niet inzien, deze zijn enkel bekend bij het NTI, dit is een bewuste keuze van het NTI om je privacy te beschermen.

Daarom, wellicht ten overvloede, nogmaals het verzoek om bij je werk altijd een voldoende gefrankeerde en aan jezelf geadresseerde retourenveloppe bij te sluiten. Vermeld ook altijd duidelijk je cursistnummer op het werk.

Aan de slag!

Ik hoop dat je met deze algemene uitleg een helder beeld gekregen hebt van de opzet van onze opleiding en dat je hiermee je voordeel zult kunnen doen.

Maar, bezoek vooral ook de andere pagina’s op deze DLO, want die gaan over veel leukere dingen en relevante zaken op het gebied van de interieurvormgeving.

Voor nu wens ik je alvast heel veel succes en plezier bij je studie,

handtekeningCristy 2

 

 

 

 

Hoofd- en praktijkdocent Binnenhuisarchitectuur en Interieurstyling