Cristy Brandriet | Onze interieuradviezen

Onze interieuradviezen

Persoonlijk interieuradvies
Het interieuradvies voor de particulier die weet wat hij mooi vindt en wil, maar misschien wat minder goed hoe.

Voor diegene die een eigen smaak heeft, maar geen zin heeft in vergissingen en inschattingsfoutjes.

Met een persoonlijk interieuradvies kun jij doeltreffend, met gerichte aanwijzingen van een professional. zelf het interieur ter hand nemen en de juiste regie voeren over jouw interieur!

 • Consult maximaal 3 uren in de woning*
 • Email of Pinterest rapportage met aanbevelingen
 • Gesigneerd exemplaar van Cristy’s boek Interieurbasics  (winkelwaarde  € 21,95)
 • Evt. email/ telefonische begeleiding bij vragen bij de uitvoering van het advies
Je betaalt voor het persoonlijk interieuradvies: € 345,00, inclusief BTW
 • *) Normaal gesproken voldoen de drie uren ruimschoots. Als jij behoefte hebt aan een langere consult duur is het mogelijk (mits de agenda het toe laat) om extra tijd voor je te nemen. Na een wederzijdse instemming over de langere adviestijd zal de extra tijd naar rato van het uurtarief van € 55,00, incl. BTW, in rekening worden gebracht.
 • Indien er naar aanleiding van het consult in overleg met jou (kleur)stalen worden opgevraagd bji een fabrikant die aan jou worden toegezonden wordt hiervoorl €1,00 per staal in rekening gebracht.
 • Voor adviezen buiten Hengelo en Borne wordt daarnaast een kilometervergoeding (km/ € 0,19, excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Indien de totale reisafstand groter is dan 150 km wordt een reisduur vergoeding in rekening gebracht, deze bestaat uit een vergoeding van €25,00, incl. BTW, per uur.
 • Je ontvangt de factuur voor het werk nadat de rapportage is gedaan. De betalingstermijn is gesteld op 14 dagen.
Interieurontwerpen
Met een uitgewerkt interieurontwerp worden ontwerp-ideeën concreet gemaakt. Je ziet waarvoor je kiest en kunt vervolgens de uitvoering makkelijker ter hand nemen en of uitvoerders instrueren voor de uitvoering.

Het geniet de voorkeur om interieurontwerpen vooraf te laten gaan door een persoonlijk interieuradvies, omdat het interieur bestaat uit vele onderdelen, die allen met elkaar samenhangen. In het persoonlijk interieuradvies benaderen we het samenhangende geheel, zodat er lijn komt in de vormgeving van het totale interieur.

Interieurontwerpen, in aanvulling op het persoonlijk interieuradvies

In aanvulling op het persoonlijke interieuradvies kunnen desgewenst, voor bepaalde onderdelen van het interieur, complete ontwerpen gemaakt worden. Hierbij kun je denken aan:

 • Meubelplan
 • KLeuren- en materialenplan
 • Verlichtingsplan
 • Keukenontwerp
 • Badkamerontwerp
 • Slaapkamerontwerp
 • Interieurstylingontwerp
Je betaalt voor uitgewerkte interieurontwerpen  € 235,00, incl. BTW*
 • *) Indien er naar onze mening sprake is van een complexe ontwerp situatie valt het werk niet onder de standaard honorering en zal een individuele offerte worden gemaakt die ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt aangeboden.
 • Voor adviezen buiten Hengelo en Borne wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht  (km/ € 0,19, excl. BTW.)
 • Indien de totale reisafstand groter is dan 150 km, dan wordt een reisduur-vergoeding in rekening gebracht, deze bestaat uit een vergoeding van €25,00, incl. BTW, per uur.
 • Indien de totale reisafstand groter is dan 150 km wordt een reisduurvergoeding in rekening gebracht, deze bestaat uit een vergoeding van €25,00, incl. BTW per uur.
 • Je ontvangt de factuur nadat het ontwerp is opgeleverd en goedgekeurd, te betalen binnen 14 dagen.
Interieurontwerpen, zonder een voorafgaand persoonlijk interieuradvies

Het maken van een interieurontwerp, zonder een voorafgaand persoonlijk interieuradvies geniet niet onze eerste voorkeur, toch kunnen er soms wel goede redenen zijn om hiervoor te kiezen. Bijvoorbeeld als je slechts voor één ruimte een ontwerp wilt laten maken.

Voor een separaat interieurontwerp betaal je € 385,00, inclusief BTW
 • Hierbij is inbegrepen 1 uur consult bij jou thuis vooraf en 1 uur t.b.v. de  bespreking van het ontwerp bij aflevering.
 • Als je behoefte hebt aan een langere consult duur, is het (mits de agenda het toe laat) mogelijk om extra tijd voor je te nemen. Na een wederzijdse instemming over de langere adviestijd zal de extra tijd naar rato van het uurtarief van € 55,00,incl. BTW, in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt evt. vermeerderd met reiskosten.
 • Voor adviezen buiten: Hengelo en Borne wordt daarnaast een kilometervergoeding  (km/ € 0,19, excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Indien de totale reisafstand groter is dan 150 km wordt een reisduurvergoeding in rekening gebracht, deze bestaat uit een vergoeding van €25,00, incl. BTW per uur.
 • Je ontvangt de factuur nadat het ontwerp is opgeleverd en goedgekeurd, te betalen binnen 14 dagen.
Bijzondere interieurprojecten
Villa’s, landhuizen, monumenten zijn vaak complexe en grotere projecten, deze vragen qua interieurvormgeving over het algemeen een bijzondere benadering en aanpak.

Het is bij dergelijke projecten van zeer groot belang dat er synergie is tussen de opdrachtgever en de ontwerper. Daarom start een eventuele samenwerking altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de verwachtingen en ideeën over en weer worden besproken. Indien er een goede match blijkt te zijn en wij bij het project betrokken worden zullen er op basis van de afspraken en de in verwachte inzet en inspanningen afspraken gemaakt worden over de honorering en de betalingsafspraken.

Het kennismakingsgesprek is in principe kosteloos, maar :
 • Indien de totale reisafstand groter is dan 150 km wordt een reisduur vergoeding ( €25,00, incl. BTW) per uur gefactureerd.
 • Voor een kennismakingsgesprek buiten: Hengelo en Borne wordt een kilometervergoeding (km/ € 0,19, excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Indien wij na het kennismakingsgesprek besluiten om een samenwerking aan te gaan vervallen bovenstaande kosten
 • Je ontvangt de factuur na afloop van het gesprek per post, waarbij de betalingstermijn is gesteld op 14 dagen.

Al onze interieuradviezen zijn in de basis geënt op de gepersonaliseerde binnenhuisarchitectuur en –interieurstyling. Afhankelijk van jouw behoefte aan ondersteuning kun je uit de verschillende mogelijkheden een keuze maken die het beste bij jou en je woonsituatie past.

3D interieurontwerp
Bij een nieuw- of verbouwplan, maar ook bij grote wijzigingen zonder verbouwing vinden veel mensen het lastig om een goed beeld te krijgen van de keuzes en consequenties voor de nieuwe situatie.

Door de plattegrond met het ontwerp voor de (nieuwe) ruimte(n) in 3D te vertalen ontstaat een zeer realistisch beeld van de toekomstige situatie.

Dit geldt niet alleen voor de indeling maar ook voor de inrichting en styling.

Aan de hand hiervan kan een passend meubelplan worden gemaakt waarin de indeling en daadwerkelijke opstelling en styling van het complete interieur foto realistisch wordt weergegeven.

In de simulatie van het interieur wordt gewerkt met bestaande en verkrijgbare producten.

 • Consult van maximaal 2 uren waarin jouw (ver)bouwplan en of wensen voor de indeling en inrichting van het bestaande interieur worden besproken.
 • 3D simulatie van één ruimte (woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer) waarin de mogelijke keuzes voor meubels, verlichting en styling worden aangegeven.
 • Presentatie en toelichting van de simulatie.
 • Eventueel één correctieronde om aanpassingen op te nemen.
Het basistarief voor een 3D interieurontwerp is  € 395,00, inclusief BTW*
 • *) Indien er naar onze mening sprake is van een complexe ontwerp situatie valt het werk niet onder de standaard honorering en zal een individuele offerte worden gemaakt die ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt aangeboden.
 • Voor adviezen buiten Hengelo en Borne wordt daarnaast een kilometervergoeding (km/ € 0,19, excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Indien de totale reisafstand groter is dan 150 km, dan wordt een reisduur vergoeding in rekening gebracht, deze bestaat uit een vergoeding van €25,00, incl. BTW, per uur.
 • Je ontvangt de factuur voor het werk nadat het ontwerp (eventueel na één correctieronde) is besproken. De betalingstermijn is gesteld op 14 dagen.
 • Normaal gesproken voldoen de twee uren intake ruimschoots, maar als je behoefte heeft aan een langere consultduur, is het (mits de agenda het toe laat) mogelijk om extra tijd voor je te nemen. Na een wederzijdse instemming over de langere adviestijd zal de extra tijd naar rato van het uurtarief van € 55,00, incl. BTW, in rekening worden gebracht.
Interieur & huisstijl ontwerpen voor bedrijven

Corporate interieurprojecten Cristy Brandriet Interieurvormgeving.

In de interieurvormgeving voor bedrijven richten we ons met name op het analyseren en omzetten van de corporate identity in een passende, stijlvolle en originele interieurvormgeving.

Hierbij zal altijd ook rekening gehouden worden met de binnen deze omgeving essentiële en geldende ergonomische- en gebruiksaspecten.

Over het algemeen wordt bij grotere projecten een multidisciplinair team gevormd, waarin gebruikers, bouwkundigen, aannemers/onderaannemers en Cristy Brandriet participeren. Cristy behartigt dan wel coördineert hierin in collegiale afstemming de interieuraspecten.

Op basis van de in die situatie verwachte inzet en inspanningen zal een advies worden uitgebracht ten aanzien van de aanpak en samenwerking.

Ook hier is het van zeer groot belang dat er synergie is tussen uw bedrijf en de ontwerper. Daarom start een eventuele samenwerking altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de verwachtingen en ideeën over en weer worden besproken.

Indien er een goede match blijkt te zijn en wij bij het project betrokken worden zullen er op basis van de afspraken en de verwachte inzet en inspanningen afspraken gemaakt worden over de honorering en de betalingsafspraken.

Op onze referentiepagina vind je een greep uit de bedrijven waar onze interieurconcepten zijn uitgevoerd.

Het kennismakingsgesprek is in principe kosteloos, maar :
 • Voor een kennismakingsgesprek buiten: Hengelo en Borne wordt een kilometervergoeding  (km/ € 0,19, excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Indien de totale  reisafstand groter is dan 150 km wordt een reisduur vergoeding in rekening gebracht, deze bestaat uit een vergoeding van €25,00, incl. BTW per uur.
 • Indien wij na het kennismakingsgesprek besluiten om een samenwerking aan te gaan vervallen bovenstaande kosten.
 • Je ontvangt de factuur na afloop van het gesprek. De betalingstermijn is gesteld op 14 dagen.

Gedragsregels
Wij committeren ons aan de door de Bond van Nederlandse Ontwerpers opgestelde gedragsregels.
Contact

Voor al je vragen, informatie en afspraken kun je gebruik maken van het  contactformulier.