Cristy Brandriet | Individuele hulp bij EHCB examen?
unnamed

Met een EHCB examen  kun je een waardevol en (internationaal) erkend vakdiploma Binnenhuisarchitectuur of Interieurstyling behalen. Meer lezen over deze examens
Met onze individuele examenbegeleiding kun je de kans op succes bij deze examens aanzienlijk vergroten.

Wij begeleiden als onderdeel van onze vakopleidingen Interieurstyling en Binnenhuisarchitectuur die we in Enschede verzorgen al ruim negen jaar kandidaten naar het EHCB examen Binnenhuisarchitectuur en Interieurstyling.

In onze lessen wordt veel aandacht gegeven aan de inhoud en opzet van het EHCB examen, mede daardoor hebben onze cursisten in de afgelopen jaren altijd boven het landelijke gemiddelde slagingspercentage gepresteerd bij de EHCB examens.

 

Daarnaast bieden we een examentbegeleiding aan voor cursisten die bij het NTI de vakopleiding Interieurstyling (inclusief examenbegeleiding) volgen.

 

Onze hulp richt zich op de individuele begeleiding van de bij ons aangemelde examenkandidaten bij het maken van de praktische examenopdracht die bij het mondelinge examen gepresenteerd en verdedigd moet worden.

 

De kandidaten werken vanuit huis zelfstandig aan de examenopdracht. Vanaf het moment dat de praktische examenopdracht is verzonden tot aan het moment van de examens worden ze individueel richting het examen begeleid. Coaching en advies, informatievoorziening en klankborden over de diverse gemaakte examenonderdelen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Wat bieden wij bij de examenbegeleiding?

 

 • Exclusieve toegang tot een digitale leeromgeving met een specifieke uitleg over de betreffende examenopdracht en de planning van het werk. Deze DLO is beschikbaar vanaf het moment dat de Praktische examenopdracht, voor het examen waarvoor jij je hebt aangemeld, door het EHCB is toegestuurd aan de examenkandidaten. Op de EHCB site wordt enkele maanden voor het examen aangekondigd wanneer de examenopdracht voor jouw examen wordt verstuurd.
 • Relevant nieuws/info van het EHCB wordt ook op de DLO geplaatst, daarnaast vind je er voorbeelden van examenuitwerkingen uit het verleden, tips en advies voor en over het examen.
 • Persoonlijke begeleiding door Cristy Brandriet gedurende de gehele periode dat de kandidaten werken aan de praktische opdracht. De diverse onderdelen van de examenopdracht die jij hebt uitgewerkt kun je aanbieden via de mail/ Dropbox/ Wetransfer/ Google drive. Het is niet mogelijk om per SMS of Whatsapp werk in te sturen of vragen te stellen.
 • Telefonisch overleg is (alleen) op werkdagen mogelijk. Om ervoor te zorgen dat we voldoende tijd en aandacht hebben voor je vragen en het door jou ingeleverde werk bij de hand hebben is het handig dat je even mailt of sms’t dat je graag even wilt overleggen. In de regel kan dezelfde of de volgende dag de telefonische afspraak ingepland worden.
 • Het aangeboden werk wordt binnen 1 a 2 werkdagen becommentarieert.
 • Je krijgt terugkoppeling, advies en tips over het door jou aangeleverde werk.  We beoordelen of het voldoet aan de gegeven examenopdracht en het vereiste niveau voor de uitvoering. Daarnaast geven we tips ter verbetering van de kwaliteit of originaliteit van het werk.
Onderschat je eigen rol niet!

We doen er alles aan om je te helpen slagen maar je eigen rol en inbreng moet je niet onderschatten. Lees daarom, voor jezelf eventueel aanmeldt, in ieder geval even goed wat er van jou verwacht wordt.

 • Je hebt beslist een goed basisniveau nodig,  (gemiddeld 8+ voor de door jou gemaakte opdrachten bij een erkende opleiding) om de pittige en uitvoerige examenopdracht op de vereiste, professionele wijze te kunnen uitvoeren. Had je minder goede waarderingen? Dat geeft natuurlijk helemaal niets, maar er bestaat dan een kans dat je de benodigde technieken/vaardigheden (nog) niet op een dermate niveau beheerst waardoor je bij de uitwerking van de examenopdracht tegen die beperkingen aanloopt.
 • Wij coachen en voorzien je van informatie en tips bij het maken van de examenopdracht, maar we kunnen eventuele lacunes in je kennis en vaardigheden gedurende de examenbegeleiding niet bijspijkeren.
 • Het is zeer belangrijk dat je voor de uitwerking van de examenopdracht voldoende tijd en aandacht kunt geven aan de uitwerking van de examenopdracht op het vereiste (hoge) niveau. Reken op minimaal 20 a 24 uur per week die je aan de examenuitwerking moet kunnen besteden. Heb je die tijd niet? Doe dan liever mee aan het volgende examen.
 • Alleen als jij je werk gestructureerd, regelmatig (minimaal 1 á 2 keer per week) en compleet aanlevert en gebruik maakt van alle door ons aangeboden begeleiding kunnen wij je op een goede manier coachen en stijgt je kans op een goede uitvoering van de examenopdracht.
 • Wij staan voor je klaar maar het initiatief voor het (gestructureerde, complete en tijdige) aanleveren van het werk en je vermogen om onze adviezen en tips in jouw examenopdracht te verwerken ligt bij jezelf.
 • Bij het mondelinge examen moet je zelf je werk presenteren en verdedigen. De visualisatie-, presentatie-  en communicatievaardigheden van de examenkandidaten worden, naast het interieurconcept dat je hebt neergezet in je examenopdracht, in belangrijke mate meegewogen in het eindcijfer.
 • Kortom: we zullen er alles wat binnen ons bereik ligt aan doen om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, maar je eigen inbreng tijdens de begeleidingsfase en het mondelinge examen bepaalt ook voor een groot deel ons gezamenlijk succes.

De kosten voor deze examenbegeleiding op afstand: €150,00 p.p. te betalen na ontvangst factuur.

Stroom jij in via een opleider die onze examentrainingen aanbiedt volgen we de procedure van de opleider.

Aanmelden voor de individuele examenbegeleiding?

Zodra je jezelf bij het EHCB hebt aangemeld kun je jezelf bij ons aanmelden voor de examenbegeleiding.

Particuliere inschrijving
 • Meld je aan per email of telefonisch: 074-2782580/ 0623825811.
 • Je ontvangt daarna een factuur voor een bedrag van € 150,00.
 • Als we jouw betaling hebben ontvangen kan, vanaf het moment dat de examenopdracht door het EHCB aan de kandidaten is verzonden, de begeleiding beginnen.
 • Je krijgt toegang tot de afgeschermde Examen DLO waarop alle relevante informatie over jouw examenopdracht is opgenomen.
 • Je kunt onbeperkt  e-mailen en (op afspraak)  bellen of facetimen over jouw opdracht.
 • Je kunt je werk tot aan het examen ter beoordeling aan ons voorleggen.
Inschrijving via opleider
 • Stroom jij in via het NTI, doordat jij een cursuspakket hebt gekozen waarin de examenbegeleiding is opgenomen*)?
 • Stuur ons een email waarin je aangeeft dat je wilt deelnemen aan de examenbegeleiding. Vermeld je naam, adres, woonplaatsgegevens en jouw cursistnummer bij je opleiding.
 • Wij verifiëren bij je opleiding of we mogen starten met jouw begeleiding **.
 • Als wij een bevestiging hebben gekregen ontvang jij een week voor het examen alle relevante info.
 • Je krijgt vanaf het moment dat de examenopdracht door het EHCB is verzonden toegang tot de afgeschermde Examen DLO.
 • Je kunt onbeperkt e-mailen en op afspraak (stuur even een mail waarin je aangeeft dat je wilt) bellen of facetimen over jouw opdracht.
 • Je kunt je werk tot aan het examen ter beoordeling aan ons voorleggen.

*) Het NTI heeft diverse cursuspakketten Interieurstyling, niet in ieder pakket is de examenbegeleiding inbegrepen. Kijk op Fronter (de NTI DLO) of in jouw pakket de examenbegeleiding is opgenomen.

 

**) Mocht het NTI, om welke reden dan ook,  geen akkoord geven voor mijn examenbegeleiding dan laat ik je dat z.s.m. weten. Mocht je het met de beslissing niet eens zijn neem dan z.s.m. contact op met je mentor om e.e.a. te bespreken en hopelijk een oplossing te vinden.

 

Ook zonder de door het NTI betaalde begeleiding kun je door mij begeleid worden. Zie daarvoor de uitleg bij Particuliere Inschrijving.

Betalingsgegevens:

IBAN: NL77ABNA0623689677

Ten name van Cristy Brandriet Interieurdesign in Hengelo, onder vermelding van het factuurnummer.

Lees voor je jezelf aanmeld eerst even de annuleringsregeling.

 

 

 

 

 

BewarenBewaren