Cristy Brandriet | Waardoor hadden onze cursisten een 100% slagingspercentage bij het examen Interieurstyling?

Blog

Waardoor hadden onze cursisten een 100% slagingspercentage bij het examen Interieurstyling?

 • We zijn erg blij met de uitstekende resultaten van onze cursisten, die deelnamen aan onze deeltijd vakopleiding Interieurstyling in Enschede, bij de landelijke, erkende examens Interieurstyling (NLQF inschaling op niveau MBO 4) in de afgelopen jaren. Immers het 100% slagingspercentage van onze cursisten bij de examens in juni 2017 en het gehele jaar van 2016 en 2015 was het meest optimale resultaat.
 • Natuurlijk is het een grote uitdaging om ook in de toekomst al onze cursisten naar een prachtig diploma te begeleiden – en dat zal wellicht niet altijd voor iedereen mogelijk blijken te zijn-  maar we zullen er wel alles wat binnen ons bereik ligt aan (blijven) doen!
 • Dat de door ons opgeleide deelnemers aan de landelijke examens het in de afgelopen jaren zo goed doen heeft naar ons gevoel te maken met een aantal keuzes die we binnen onze opleiding maken. Graag leg ik je uit waar wij voor willen staan!

Wat doen wij eraan om de kwaliteit van onze deeltijdopleiding Interieurstylist optimaal en constant te houden?

 1. Wij verzorgen de opleiding vanuit een grote passie voor het vak en de wens om kennis, inzichten en ervaring te delen.
 2. Mijn motto is: delen=vermenigvuldigen, mijn kennis, ervaring en passie als docent, auteur en ontwerper/stylist wil ik graag met jullie delen.
 3. Wij zijn in de basis geen opleidingsinstituut, maar ik leid jullie wel heel graag op tot een allround Interieurstylist.
 4. Ons doel is niet: zoveel mogelijk cursisten in de klas, maar we zetten juist in op de meest optimale begeleiding van onze cursisten.
 5. We hanteren als grenzen voor de groepsgrootte: minimaal  6 tot  maximaal 10 cursisten per lesgroep.
 6. Alle cursisten worden alleen door mijzelf begeleid, er worden geen onervaren of wisselende docenten ingezet.  Hierdoor kunnen we jaarlijks niet meer dan zes groepen Interieurstyling opleiden.
 7. De persoonlijke coaching in een inspirerende en gezellige sfeer zijn een belangrijk uitgangspunt in onze opleidingen.
 8. Je gebruikt de door mij ontwikkelde onderwijsmethode (waarvan de boeken ook bij veel andere opleiders worden gebruikt) en krijgen toegang tot (een voor anderen besloten) door mij, speciaal voor jullie opgezette digitale leeromgeving (DLO).
 9. Mijn uitgangspunt is dat jullie de juiste kennis, inzichten en vaardigheden krijgen zodat er een grote kans is dat het erkende diploma interieurstyling bij het EHCB behaald kan worden.
 10. Ik stel relatief hoge eisen aan de door mij begeleide cursisten, het lesprogramma is pittig juist omdat ik het behalen van een erkend (en daardoor waardevol) diploma als doel voor ogen heb!
 11. In de afgelopen jaren heb ik vele cursisten voorbereid op het EHCB examen. Ik heb goede ervaringen met dit examenbureau en veel ervaring met de opzet en eisen van het EHCB examen en de wijze van examinering door het EHCB.
 12. De examenbegeleiding in de laatste 6-8 weken vormt een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding.

Hoe en wat doen andere (deeltijd) vakopleidingen om de kwaliteit van hun opleiding interieurstyling optimaal en constant te houden?

 • Het is opvallend dat sommige grotere opleiders, die zich profileren als Interieuropleiding of Interieuracademie, in de laatste jaren veel minder gunstige slagingspercentages behalen bij het landelijke, erkende en vooral onafhankelijke EHCB examen.
 • Bij sommige opleiders heb je te maken met wisselende en onervaren docenten, die ondanks goede intenties, volgens de cursisten over onvoldoende (didactische) vaardigheden, kennis en ervaring (met name m.b.t. de inhoud en toetsing bij het EHCB examen) beschikken waardoor cursisten niet optimaal voorbereid worden op en begeleid worden naar dit (internationaal) erkende examen.
 • Met enige regelmaat vragen cursisten van andere opleidingen ons of ze mee kunnen doen aan onze  Individuele examenbegeleiding,  omdat ze ondervinden dat de eigen opleider hierop onvoldoende voorbereid en/of niet op gefocust is.
 • Sommige opleiders, waar je voorheen wel werd opgeleid richting het landelijke examen, kiezen nu (of met ingang van een nieuw studiejaar) voor een instituutsexamen. De opleider toetst dan ter afsluiting van de opleiding de eigen cursisten en laat de toetsing dus niet meer over aan een onafhankelijk en onder toezicht van de Examenkamer en het NLQF staand examenbureau.

Bij je keuze voor een opleiding Interieurstyling  raad ik je in ieder geval aan om voor jezelf de afweging te maken of jij tevreden bent met een instituutsexamen of toch liever je opleiding completeert met een onafhankelijk en erkend examen en een diploma met een NLQF inschaling MBO4.

 

Mocht niet duidelijk zijn of de opleider van jouw keuze opleidt naar een onafhankelijk erkend examen, terwijl jij hier de voorkeur voor hebt,  is het wellicht verstandig om hier naar (en naar de slagingspercentages) te vragen!

 

 

Met persoonlijke groet,