Cristy Brandriet | Aan/afwezigheid bij de lessen

Aan/afwezigheid bij de lessen

  • Natuurlijk kan het voorkomen dat je een keer niet bij een  les aanwezig kunt zijn, meld je in dat geval a.u.b. even af.
    • Mobiel: 06-23825811
    • Email: brandriet@cristybrandriet.nl
  • Als ik weet dat je niet aanwezig kunt zijn kan ik je op de hoogte brengen van de zaken die in de les behandeld worden en aan je doorgeven wat je huiswerkopdracht voor de volgende les is. Je kunt de betreffende huiswerkopdracht dan alsnog maken en bij de volgende les bij me inleveren om na te kijken.
  • Je aanwezigheid wordt bijgehouden in een presentielijst. Controleer a.u.b.iedere week in de voor jouw van toepassing zijnde presentielijst of de gegevens kloppen. Jullie kunnen in deze lijst zelf ook aangeven wanneer je niet bij een les kunt zijn, vul in dat geval het lesblok a.u.b. met oranje.
  • Presentielijst donderdagavond groep (v.a. 1 november 2018)
  • Presentielijst maandagavond groep (v.a. 25 maart 2019)