Cristy Brandriet | 0_CBI_IS_Planning & opdrachten

0_CBI_IS_Planning & opdrachten

Over het algemeen bestaat de les uit een theoriedeel, dat soms ondersteund wordt met een presentatie.

Jullie krijgen een toelichting op de opdracht(en) die je thuis gaat uitwerken, de gemaakte opdrachten worden in de les erna gezamenlijk besproken. Bij bepaalde onderwerpen werken jullie gezamenlijk in de les aan een opdracht.

 

We werken toe naar het EHCB examen, neem de EHCB aanmelding- en examendata op in je agenda en anticipeer er op!