Cristy Brandriet | CBI_IS_Opdracht 7

CBI_IS_Opdracht 7

Bij de vorige opdracht heb je kennis gemaakt met het tekenen van een basisplattegrond die als het ware de ‘onderlegger’ is voor het meubelplan, waarin je de opstelling van de meubels op schaal uitwerkt.

Bij het maken van opdracht 7 uit je boek moet je meubels opnemen waarvan de maten in het boek worden opgegeven. Bij de uitwerking van de EHCB examenopdracht en in een ontwerp voor een opdrachtgever is dat vanzelfsprekend niet het geval. Je moet dan uitgaan van bestaande en verkrijgbare meubels.

Lees even goed de onderstaande punten alvorens je bezig gaat met de uitwerking van je meubelplan:

 • Bij het maken van meubelplannen moet je zelf zoeken naar meubels die qua maatvoering en vormgeving goed passen in de betreffende ruimte.
 • De geselecteerde meubels teken je vervolgens in je meubelplattegrond, hierbij ga je dus uit van de feitelijke maten van die meubels. Vaak vind je op de homepage van de fabrikant en/of bij de aanbieder van de meubels de specificatie van het meubel (maten, materialen, kleuren, etc.)
 • Tijdens het tekenen beoordeel je of jouw keuzes wel voldoen, je kijkt welke opstelling(en) toegepast kan (kunnen) worden en of de meubels qua verhouding en vormgeving wel passen in de ruimte, bij de gekozen interieurstijl die je gaat uitvoeren en bij elkaar.
 • Bij het plaatsen van de meubelen maak je bewuste keuzes voor de positie, je houdt hierbij rekening met wat je geleerd hebt in hoofdstuk 8 (evenwicht, afstemming, binding, symmetrie of asymmetrie, functionaliteit, focal point, etc. etc.)
 • Waak ervoor, dat je een bepaalde opstelling (bijv. diagonaal) tot doel verheft en deze ondergeschikt maakt aan het gebruik/flexibiliteit!
 • Een meubelplan moet vooral ‘kloppen’, als je amper door een kamer kunt lopen, elkaar moeilijk kunt passeren, je jezelf steeds stoot aan (punten van) meubelen, je nooit meer kan veranderen, etc. ontstaat er voor de gebruikers een voortdurende staat van irritatie en ontevredenheid. Een interieur is een gebruiksvoorwerp – geen plaatje!
 • Daarom is voorlopig nog het devies: hou het simpel en rustig:  ingewikkelde experimenten lopen meestal uit op een teleurstelling. Juist de keuze voor en afstemming van materialen en accessoires in een ruimte bepalen voor een belangrijk deel of het meubelplan een sfeervol, origineel geheel wordt.
 • Vaak zit de verrassing veel minder in een gekozen opstelling dan in de door jou gemaakte keuzes voor kleuren, materialen en accessoires.
 • Kijk voor voorbeelden ook nog even op mijn pinterestpagina met voorbeelduitwerkingen.

Let op bij de plattegrond in je boek staat in sommige, oudere drukken een foutieve schaal vermeld, dit is een plattegrond op schaal 1: 100.  Het is de bedoeling dat jij van deze plattegrond een  1: 50 basisplattegrond maakt. Dit wordt de basis van je meubelplan voor deze ruimte.

Stapsgewijze aanpak van de opdracht

Als alles ineens te lastig is kun je deze opdracht het beste in stukken hakken:

 1. Teken op een transparantvel de bibliotheekkamer- plattegrond op schaal 1:50, dit is de basisplattegrond.
 2. Je kunt nu op een transparantvel dat je over je basisplattegrond legt zoeken naar de beste posities voor de meubelen, probeer verschillende opstellingen uit en kies vervolgens voor de beste. Nu tekenen je in de basisplattegrond (zonder de maten) je opstelling.
 3. Is het nog lastig voor je om de juiste opstelling te vinden? Dan kunt je eventueel een tussenstap inbouwen, je kunt alle genoemde meubelen conform de gegeven maten tekenen op schaal 1: 50, knip deze meubelen dan uit (bewaar de losse meubeltjes in een doosje, je kunt ze altijd weer opnieuw gebruiken) leg de meubelen op de basisplattegrond en zoek naar de beste opstelling voor de meubelen in deze ruimte. Probeer de verschillende mogelijkheden uit en beoordeel de voors en tegens.
 4. Teken als je zeker bent van de meest optimale opstelling (en soms is die helemaal niet zo origineel….) de hele basisplattegrond (zonder de maten!) en alle meubelen op een nieuw transparantvel.
 5. Door middel van het inkleuren kun je vervolgens al de gewenste onderlinge binding tussen alle interieuronderdelen aangeven, maar het is belangrijk dat je de kleuren zo kiest dat ze werkelijk representatief zijn voor het uit te voeren plan. Je moet met inkleuren dus altijd wachten tot je je definitieve keuzes hebt gemaakt voor meubels, materialen, kleuren en accessoires.
 • Het werken met een ‘meubelmalletje’ heeft over het algemeen niet zoveel zin, want bijna nooit komen de maten van bestaande meubels exact overeen met de maten in zo’n malletje.

AANRADER!
In ieder meubelplan moet je rekening houden met de gebruikers. In het boekje van Prof. Haak vind je alle relevante gebruiksmaten. De prijs hoeft geen belemmering te zijn!