Cristy Brandriet | CBI_IS_Opdracht 3

CBI_IS_Opdracht 3

De ontwerpbouwstenenopdracht

Dit is echt een hele belangrijke, leerzame  opdracht!!!  Maar, inderdaad ook  erg bewerkelijk. M.b.v deze opdracht leer je te zien hoe de zes ontwerpbouwstenen een essentieel onderdeel uitmaken van iedere goede (interieur) vormgeving.

 

Hieronder vind je ter introductie het hoofdstuk over Interieurbouwstenen uit mijn boek Interieurbasics.

  • Je moet dus per ontwerpbouwsteen: ruimte; lijnen; vormen; texturen; patronen en kleuren, goede, representatieve voorbeelden zoeken.
  • Je maakt voor iedere ontwerpbouwsteen afzonderlijk minimaal één A3 uitwerking. Wat je niet moet doen: aan de hand van één interieurfoto’s meerdere of zelfs alle ontwerpbouwstenen beschrijven (natuurlijk zitten er wel vele ontwerpbouwstenen in ieder interieur.) Het is echt de bedoeling dat je werkt vanuit één ontwerpbouwsteen.
  • Gebruik foto’s van ECHTE en vooral ook fraaie interieurs (goed selecteren op internet of uit interieurbladen).  Pas op met folderfoto’s die zijn in studio’s geconstrueerd en daardoor over het algemeen minder geschikt als studieobject.
  • In een bijlage geef je per interieurbouwsteen (en alle op de A3 opgenomen voorbeelden)  aan wat je opvalt aan de keuze van de ontwerper t.a.v. de bouwstenen en welk effect dit heeft in die specifieke ruimte.
  • De voorbeelden zijn belangrijk, maar evenzo belangrijk is de analyse van het interieureffect en het  concrete beschrijven ervan.
  • Bij de ontwerpbouwsteen Lijnen kun je bijvoorbeeld een ruimte laten zien waarin een behangwand is opgenomen met horizontale banen en uitleggen dat hierdoor een breedte effect ontstaat (en eventuele andere effecten beschrijven die ontstaan door de kleur van de banen, de grote van de banen, de onderlinge afstanden ertussen, e.d.)
  • Vervolgens zoek je bijvoorbeeld een ruimte, waarin verticale banen een hoogte effect geven (en evt. andere ruimte-effecten) Ook balken (aan plafond/dak); planken (vloer/wand) kozijnen; balustrades; etc. zijn voorbeelden van lijnen, kijk vooral ook wat verder dan je neus lang is (neem niet alleen voor de handliggende voorbeelden)

Zo werk je alle ontwerpbouwstenen, gestructureerd af.

  • Probeer daarna algemene conclusies te bedenken en formuleren over de toepassing van de verschillende bouwstenen per interieurstijl. Bijvoorbeeld: in Moderne interieurs is ‘ruimte‘ en openheid (dus niet alles volzetten in de ruimte) essentieel, bevinden zich over het algemeen meer gladde dan grove texturen, etc.
  • Kijk nog even in mijn fotoalbum met inspiratiebeelden voor geschikte en fraaie foto’s. Dit album wordt overigens nog meer uitgebreid.