Cristy Brandriet | CBI_IS_EHCB_EX_data

CBI_IS_EHCB_EX_data

  • We werken met z’n allen toe naar het landelijke EHCB examen en het behalen van een erkend diploma, noteer daarom alle data in je agenda.
  • Meld je tijdig aan voor het examen en probeer er alvast zoveel mogelijk op te anticiperen.
  • Reserveer in ieder geval in de periode voor het schriftelijke examen en vanaf de verzending van de examenopdracht tot aan het praktische examen voldoende ‘vrije’ tijd voor de voorbereiding op het theoretische examen en de uitwerking van examenopdracht voor je mondelinge examen in je agenda!
  • Het wordt een hele drukke en vaak stressvolle periode, maar als je straks twee prachtige examenopdrachten hebt uitgewerkt weet je waar je het allemaal voor gedaan (en gelaten) hebt!

Examenrooster voor het jaar 2018, zoals door het EHCB aangekondigd op de site.

Schriftelijk examenMondeling examen:Inschrijven voor*
za 26 mei 2018ma 11 t/m vr 15 juni 2018ma 02 april 2018
za 24 november 2018ma 10 t/m vr 14 december 2018ma 01 oktober 2018
za 25 mei 2019
 ma 17 t/m vr 21 juni 2019 ma 01 april 2019

Toelichting*:
Inschrijven voor* genoemde datum garandeert dat u de eindopdracht op tijd ontvangt.
Inschrijven na* deze datum is mogelijk na overleg met het secretariaat van het examenbureau, op basis beschikbaarheid plaats.
Aan de bovenstaande planning kunnen in de loop van het examenjaar examendata worden toegevoegd/ geschrapt worden.