Cristy Brandriet | CBI_IS_EHCB_EX_data

CBI_IS_EHCB_EX_data

  • We werken met z’n allen toe naar het landelijke EHCB examen en het behalen van een erkend diploma, noteer daarom alle data in je agenda.
  • Meld je tijdig aan voor het examen en probeer er alvast zoveel mogelijk op te anticiperen.
  • Reserveer in ieder geval in de periode voor het schriftelijke examen en vanaf de verzending van de examenopdracht tot aan het praktische examen voldoende ‘vrije’ tijd voor de voorbereiding op het theoretische examen en de uitwerking van examenopdracht voor je mondelinge examen in je agenda!
  • Het wordt een hele drukke en vaak stressvolle periode, maar als je straks twee prachtige examenopdrachten hebt uitgewerkt weet je waar je het allemaal voor gedaan (en gelaten) hebt.