Cristy Brandriet | Examen doen?

Examen doen?

In Nederland worden examens voor het vakdiploma Interieurstyling meestal afgenomen door een extern examenbureau.

Er zijn meerdere examenbureaus, o.a. CreatiefNivo en het EHCB.

Het EHCB bestaat het langst en heeft zich in de loop der jaren bewezen hetgeen ook is gebleken uit het door het NLQF gevalideerde niveau MBO 4 voor de examens (die onderdeel zijn van de opleiding interieurdesigner) waardoor deze diploma’s nationaal en internationaal hoog aangeschreven staan.

Bovendien heeft het EHCB een sympathieke ‘open’ visie ten aanzien van de deelname aan het examen, men heeft een open toelatingsbeleid.

 

Vanaf 2007 tot op heden heb ik (Cristy Brandriet) ervaring met het begeleiden van studenten naar het EHCB examen, dit maakt dat ik jullie over dit examen het best kan informeren.

Lees hieronder een interview met de voorzitter van het EHCB examenbureau.

 

Aanmelden voor het examen
 • Op de EHCB pagina vind je de diverse examens, aanmeldings- en examendata.
 • Na je aanmelding en de bevestiging ervan door het EHCB ontvang je de omschrijving van de praktische examenopdracht via de e-mail en de bijbehorende plattegrond per post.
 • Je hebt gedurende de weken voor het mondelinge examen (waarbij je jouw plan moet presenteren en toelichten) de tijd om aan het examenwerk te werken.
 • Bij het examen interieurstyling moet je na het mondeling examen ook nog een theoretisch examen doen over de stof uit de door mij ontwikkelde methode Interieurstyling (deel 1 en 2).
 • Bij het examen binnenhuisarchitectuur moet je vòòr dat je het mondeling examen doet eerst een schriftelijk examen doen. Hierbij moet je twee ontwerpopdrachten maken en daarnaast een theoretisch examen doen. De nieuwe door mij ontwikkelde methode Binnenhuisarchitectuur wordt hierbij vanaf 2016 als uitgangspunt genomen.
De eisen voor deelname aan het EHCB examen zijn als volgt geformuleerd:

“Iedereen kan zich inschrijven voor de examens. Het vereiste inzicht, de kennis en/of vaardigheid voor een examen kan zijn verkregen door het volgen van een opleiding aan een instituut, door zelfstudie, door praktijkervaring enz.”

 • Je hoeft dus niet in te stromen vanuit een opleidingsinstituut, maar om het examen met goed gevolg te kunnen afleggen moet je natuurlijk wel een bepaald kennis- en werkniveau hebben.
 • Bij het examen wordt iedereen op dezelfde wijze beoordeeld. De examinatoren weten niet welke achtergrond jij hebt. Je examenniveau wordt beoordeeld je vooropleiding speelt geen rol.
 • Je krijgt het vakdiploma van het EHCB en niet van je opleidingsinstituut, op dit diploma is niet te zien waar je jouw kennis hebt vergaard.
 • Het enige verschil tussen kandidaten die na een vakopleiding (bijv. bij het NTI ) instromen en degenen die geen vakopleiding hebben gevolgd is de hoogte van het examengeld. Kandidaten die niet instromen na een gevolgde vakopleiding (die vrijgesteld is van BTW) moeten rekening houden met een verhoging van het aangegeven examengeld met 21% BTW.
Examenbegeleiding?
 • Wil je adviezen en tips over de wijze waarop je de praktische examenopdracht moet aanpakken ?
 • Heb je behoefte aan een klankbord en terugkoppeling?
 • Wil je met meer zelfvertrouwen het examen ingaan door de professionele begeleiding?
 • Dan zou je kunnen kiezen voor onze Examenbegeleiding op afstand.