Cristy Brandriet | Afspraken over voorbeeldwerk

Afspraken over voorbeeldwerk

Je vindt hier foto’s, blogs en voorbeeldwerk van professionals èn cursisten.
  • Als cursistenwerk goed en fraai is uitgevoerd kan het erg leerzaam zijn voor anderen om het werk te zien. Daarom plaatsen we soms een foto van zulk werk op deze pagina.
  • We zullen cursistenwerk nooit anders dan positief en alleen voor educatieve doeleinden gebruiken, daarom gaan wij ervan uit dat deze cursisten instemmen met de publicatie.
  • Wil jij door jou gemaakt (examen)werk graag ter beschikking stellen van je medecursisten?  Stuur  ons je werk via email, Wedtransfer of Google drive in pdf of jpeg formaat.  Wij beoordelen of en waar het op deze pagina’s geplaatst kan worden. Je krijgt in ieder geval een berichtje terug over de eventuele plaatsing.
  • Mocht jij juist bezwaar hebben tegen publicatie van jouw werk dan respecteren we dat vanzelfsprekend. Email ons als je wilt dat je werk van de DLO verwijderd wordt.