Cristy Brandriet | Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur

 

Vakopleiding Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten

Onze vakopleiding is (alleen) bedoeld voor diegenen die de vakopleiding Interieurstyling hebben afgerond met een EHCB diploma Interieurstyling. Alle kennis en vaardigheden die je eerder hebt opgedaan heb je nodig en kun je weer inzetten bij deze opleiding.

De inhoud

Onze vakopleiding is afgestemd op de opgedane kennis- en vaardigheden van gediplomeerde Interieurstylisten èn de eisen die worden gesteld aan kandidaten voor het EHCB examen Binnenhuisarchitectuur. In onze opzet en inhoud van deze verkorte vakopleiding haken we aan bij alles wat je al geleerd hebt tijdens je opleiding Interieurstyling en de ervaring die je hebt opgedaan bij de examens.

Omdat jij al een basis hebt gelegd op het gebied van Interieurstyling behandelen wij deze aspecten summier, bij ons leer je om voor alle ruimtes in een woning (inclusief badkamers, keukens, slaapkamers) een op maat en smaak van de bewoner gesneden: indeling; aankleding en inrichting te maken.

 • Je deelt als het ware de ‘doos’ die de architect heeft ontworpen op maat van de gebruikers in. Binnen alle ruimten van een woning zorg je voor de meest optimale posities en afmetingen van deuren, ramen, haard en aansluitingen. Je houdt hierbij rekening met de ergonomie, het gebruiksgemak en de veiligheid in ruimten.
 • Het op maat ontwerpen en nauwkeurig en realistisch uitwerken van concepten in plattegronden en visualisaties van de indeling en inrichting van ruimten is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Je kunt bij een deel van de opdrachten, als je dat wilt en kunt, gebruikmaken van een 3D-ontwerpprogramma.
 • Daarnaast is er een uitgebreide behandeling van de kenmerken van producten, materialen en kleuren voor de keuken, badkamer, slaapkamer en werkkamer en de visuele effecten ervan.
 • De nadruk ligt op het kunnen vertalen van de kennis en inzichten over het indelen en inrichten van ruimten naar een goed uitgevoerde ontwerp- en schaaltekening, aangevuld met aanzicht tekeningen en eenvoudige perspectieven.
 • De laatste lessen wordt gewerkt aan de EHCB examenopdracht, die je na inschrijving voor het EHCB examen (meestal 8 weken voor het examen) thuis ontvangt.

Duur, planning & locatie van de training
 • De gehele trainingsserie Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten bestaat uit 17 lessen van 2 uur die ‘s avonds van 19.00 – 21.00 uur worden verzorgd door Cristy Brandriet in Enschede.
 • Alle schoolvakanties zijn vrijgeroosterd.
 • Bij de leslocatie is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Het examen
 • Het examen Binnenhuisarchitectuur bij het EHCB wordt in de regel in het vroege voorjaar en in het najaar afgenomen.
 • Om deel te kunnen nemen aan het examen (en de hier beschreven begeleiding te krijgen bij het maken van de examenopdracht) moet je jezelf tijdig bij het EHCB aanmelden als examenkandidaat.
De kosten
 • De vakopleiding Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten kost € 785,00 per persoon, inclusief koffie & thee en gratis parkeren.
 • Daarbij komen echter nog de kosten voor de studiematerialen en het examengeld (+BTW) voor deelname aan het EHCB examen.
 • Lees meer over het vergelijken van de kosten van verschillende onderwijsaanbieders.

 

Startdata
 • In maart 2016 hebben we weer een fijne groep voor het examen afgeleverd, iedereen is geslaagd.
 • In het najaar van 2017 zullen we, bij voldoende aanmeldingen, weer met een nieuwe groep Binnenhuisarchitectuur voor interieurstylisten starten. Nadere informatie hierover volgt.
 • In de onderwijsagenda kun je de planning van de definitief verroosterde cursusdagen terugvinden.
 • Omdat wij alleen maar cursisten toelaten met een EHCB diploma Interieurstylist en vasthouden aan een minimale groepsgrote (6)  lukt het niet altijd om een cursusgroep te laten starten. Gemiddeld verzorgen we één keer per jaar deze opleiding.

Als je overweegt mee te doen is het handig als jij jezelf voor-inschrijft.  Een voorinschrijving verplicht tot niets en is slechts bedoeld om ons inzicht te geven in het aantal belangstellenden voor de betreffende opleiding.

Voorinschrijvers worden enkele weken voor de cursusstart benadert met de vraag of de voorinschrijving definitief gemaakt kan worden,  alleen met jouw goedvinden kan de (geheel vrijblijvende) voorinschrijving omgezet worden in een definitieve aanmelding.

Aanmelden
 • Je kunt je jezelf aanmelden als je voldoet aan de voorwaarde dat je een diploma Interieurstyling hebt behaald bij het EHCB.
 • Je kunt je aanmelden via het contactformulier of ons bellen op: 074-2782580.
 • Lees voor je jezelf aanmeldt voor de training nog even de annuleringsregeling.
 • Na je aanmelding ontvang je een mail over de inschrijvingsprocedure.
Aanmelden?

Zelfstudie

 • Bij de diverse onderwerpen maak je thuis zelfstandig ontwerpopdrachten, soms zijn dat opdrachten uit het boek en soms gaat het om separate opdrachten.
 • Reken erop dat de meeste opdrachten intensief zijn, de minimale gemiddelde tijdbesteding is 14 uur per week.
 • Daarbij komt dan ook nog de tijd die je nodig hebt voor het zoeken/bestellen van (product)informatie en stalen.
 • Daarnaast moet je de theorie van de examenonderwerpen uit de boeken bestuderen.

Onderwerpen

 • Korte introductie in de geschiedenis van het wonen
 • Het ontwerpproces
 • Ontwerptechnieken
 • Het badkamerontwerp
 • Korte introductie bouwkunde
 • Het keukenontwerp
 • De vaste onderdelen van de woning
 • De open haard
 • Het verlichtingsplan
 • Gehandicapten en/of senioren en wonen
 • Het slaapkamerontwerp
 • Tekenen & visualiseren
 • Plattegronden op schaal
 • Wandaanzichten
 • Eenvoudige perspectieven
 • Presentatie van ontwerpen
 • De EHCB examenopdracht

 • Opzet van de lessen

 • De theorie bij de examenonderwerpen wordt aan de hand van het bijbehorende hoofdstuk uit de cursusboeken, op hoofdlijnen, besproken.
 • De stof moet thuis nader worden bestudeerd.
 • Er wordt veelal gewerkt met andere ontwepopdrachtenn dan die in je boek zijn opgenomen, omdat deze beter aansluiten bij het vereiste niveau voor het EHCB examen en omdat jullie instroomniveau hoger ligt dan bij de reguliere gebruikers van de methode.
 • Tijden iedere les wordt uitleg gegeven bij de ontwerpopdracht die je thuis moet maken, daarnaast kun je op de DLO een extra uitleg vinden bij de diverse hoofdstukken en lessen.
 • De gemaakte ontwerppdrachten worden in de groep besproken, eventuele verbeterpunten worden aangegeven.
  Indien nodig wordt het werk door de cursist in de week erna aangepast waarna het tijdens de volgende lesavond besproken kan worden.
 • Gedurende de laatste 8 weken werk je thuis aan de (intensieve) EHCB examenopdracht, in de les wordt het werk besproken. Zie ook EHCB examenbegeleiding.

 • EHCB examenbegeleiding

 • Zodra de examenopdracht door het EHCB aan de deelnemers is verstuurd staat de uitwerking van de examenopdracht centraal.
 • Van en met alle deelnemers wordt het examenwerk dat in de week ervoor thuis is gemaakt besproken waarbij aandachtspunten, verbeterpunten en tips voor de verdere uitwerking worden gegeven.
 • Er is gelegenheid tot vragen en de planning van het werk voor de komende week/weken wordt besproken.
 • Er wordt terugkoppeling en coaching gegeven om het vereiste niveau en de planning te halen.
 • We oefenen met de mondelinge presentatie, als voorbereiding op het examen.

 • Is onze opleiding Binnenhuisarchitectuur voor Interieurstylisten iets voor jou?

  Natuurlijk zijn wij blij als we voldoende inschrijvingen hebben voor onze lesgroepen, maar wij vinden het wel erg belangrijk dat onze opleiding goed bij jou past.  Hieronder beschrijven we waar we van uitgaan in de opleidingsopzet en wat dat betekent voor de deelnemers.

  • Je hebt een diploma Interieurstyling behaald bij het EHCB en opnieuw de ambitie en energie om een erkend vakdiploma te behalen.
  • Voor een goede, professionele en aansprekende uitwerking van de diverse huiswerkopdrachten en de uiteindelijke examenopdracht is het belangrijk dat je goed computervaardig bent en kunt werken met de gangbare software pakketten (Word, Powerpoint, etc.)
  • Het is belangrijk dat je voldoende motivatie en tijd hebt voor:
   • Het bijwonen van alle 17 lesavonden (2 uren) in Enschede
   • Het zelfstandig maken van de vaak pittige en soms ook tijdrovende huiswerkopdrachten en het bestuderen van de theorie.
   • In de groepslessen worden de theorie die je thuis moet bestuderen en de ontwerpopdrachten die je (thuis) zelfstandig maakt toegelicht.
   • De gemaakte huiswerkopdrachten worden in de lesgroep besproken. Het leren en stimuleren van elkaar door het gezamenlijk bekijken en bespreken van de uitgevoerde opdrachten is bewuste keuze.
   • De gemaakte opdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer, maar de gezamenlijke bespreking in de les geeft je inzicht in jouw kwaliteit van werk in verhouding tot dat van je groepsgenoten.
   • Indien je werk (nog) niet op voldoende niveau is wordt in de les aangegeven wat verbetering nodig heeft (voor het vereiste examenniveau). Of en hoe jij je werk in dat geval daadwerkelijk verbeterd en aanbiedt voor beoordeling is je eigen verantwoordelijkheid.
   • De gemiddelde tijdbesteding is minimaal 14 uur per week, met een flinke piek omhoog gedurende de periode waarin je werkt aan de EHCB examenopdracht.
   • Zodra de examenkandidaten de EHCB examenopdracht hebben ontvangen (8 weken voor het examen) richten we ons alleen nog maar op de begeleiding bij de uitvoering van de EHCB examenopdracht.. Je werkt thuis aan de examenopdracht en komt naar de les om jouw werk en dat van de andere deelnemers te bespreken.
   • Hoewel de opzet van onze cursus sterk gericht is op het examen staat het je vanzelfsprekend vrij om (toch) niet deel te nemen aan het examen. In dat geval kun jij de verstrekte examenopdracht ook gewoon maken en deel blijven uitmaken van de groep. Jouw werk wordt dan niet beoordeeld door de examencommissie maar kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor je portfolio.
  • Persoonlijke vaardigheden en talenten die beslist helpen zijn:
   • Leergierigheid, zelfstandigheid, een “open mind’, creativiteit, ruimtelijk inzicht, nauwkeurigheid, zelfvertrouwen, prioriteiten stellen en plannen, originaliteit, professionaliteit en passie.

  Lesmateriaal

  Je moet zelf zorgen voor de benodigde lesmaterialen, hieronder zijn de belangrijkste, basismaterialen opgenomen:

  Boeken:
  De onderwijsmethode Interieurdesigner

  Deze methode is ontwikkeld voor de toekomstige interieurdesigner. Daarom wordt er naast de behandeling van alle methoden en technieken voor de interieurvormgeving ook ingegaan op de (creatieve) ontwikkeling, werkwijze en taakinvulling van de interieurdesigner.

  Misschien heb je het boek al, maar anders raden we je zeker ook aan om Interieurbasics aan te schaffen:

  Daarnaast wordt aanbevolen om de (Engelstalige) handleiding “Tekenen voor interieurontwerpers” te gebruiken. Je kunt deze handleiding hier downloaden , of als je dat wilt kopen:

  Tekenmateriaal, basis:
  • schaalliniaal
  • transparant en tekenpapier A3 en A4 blocs
  • potloden, fineliners, markers
  • foamboards A3
  • presentatiemap A3 of groter

  Tijdens de lessen komen evt. extra aan te schaffen materialen aan de orde.