Cristy Brandriet | 0_NTI_IS_Uitleg studie

0_NTI_IS_Uitleg studie

 • Gedurende je studie word je begeleid door de aan jou toegewezen docent, deze is gedurende de gehele opleiding je persoonlijke begeleider, inhoudelijke aanspreekpunt, coach en inhoudelijke vraagbaak.
 • Ikzelf ben de auteur van de door jullie gebruikte studiemethode Interieurstyling deel 1 en 2 en was tot september 2019 hoofddocente bij jullie opleiding. Inmiddels ben ik gestopt met mijn docentschap bij het NTI, maar als ontwikkelaar van de opleiding blijf ik vanaf de zijlijn nog wel betrokken bij de interieuropleidingen.
Het cursusmateriaal
 • Bij de door jou gevolgde opleiding wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de door mij ontwikkelde cursusboeken Interieurstyling deel I en II. Afhankelijk van de opleiding die jij volgt heb je mogelijk nog extra cursusboeken en een pakket met cursusmaterialen ontvangen.
 • Interieurstyling deel 1 en 2 worden bij een groot aantal lesinstituten in Nederland en België.  De belangrijkste Exameninstantie in Nederland, het EHCB, neemt de inhoud en opzet van de boeken als uitgangspunt voor de inhoud van de examens.
 • In aanvulling op je cursusboeken en de begeleiding door je docente kun je desgewenst gebruik maken van mijn Digitale Leer Omgeving waarop je nu dus terecht gekomen bent. Je kunt hier, voor je begint aan een opdracht, kijken of en wat er eventueel aan extra informatie en uitleg te vinden is bij de opdrachten.
De opdrachten
 • In de cursusboeken Interieurstyling 1 en 2 worden 14 hoofdstukken behandeld. De meeste hoofdstukken worden afgesloten met oefenvragen, waarmee je jouw kennis over de behandelde theorie kunt toetsen. Deze opgaven kun je zelf maken en controleren met de uitwerkingen van deze vragen in het boek. Je stuurt deze dus niet ter controle in naar je docent.
 • In de cursusboeken zijn 10 praktijkopdrachten opgenomen, in het laatste hoofdstuk staat ook nog een praktische eindopdracht, deze opdracht wordt bij een aantal opleidingen gebruikt als afsluitende praktijkopdracht. Bij het NTI gaan we ervan uit dat jij EHCB examen zult gaan doen, waarvoor je twee omvangrijke stylingplannen gaat maken, dus de in het boek opgenomen eindopdracht is dan niet relevant.
De verwerking van de opdrachten
 • De beoordeling van de opdrachten wordt administratief verwerkt als les en het opdrachtnummer, dus opdracht 1 als les 1, opdracht 2 als les 2, etc.
 • Als je als doel hebt om een certificaat van het NTI en of diploma (elders) te behalen, dan stuur je de door jou uitgewerkte opdrachten ter beoordeling naar je docent. Vermeld op al je opdrachten je naam en cursistnummer.
 • Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de opleiding puur voor je eigen vorming en plezier te volgen. Je kunt ook dan je opdrachten insturen ter beoordeling, maar er wordt bij de beoordeling van je werk geen verschil gemaakt tussen een ‘hobby-variant’ of ‘een examenvoorbereiding variant’. Dus, ook als jij niet van plan bent om een examen te gaan doen, volg een kritische, maar hopelijk toch ook motiverende en leerzame begeleiding.
 • Alle opdrachten, ook de tekstuele (scripties), worden aan de docent toegestuurd per post, ze kunnen niet per e-mail worden aangeleverd. Natuurlijk begrijpen we dat het per e-mail verzenden voor velen een stuk makkelijker en in ieder geval goedkoper is dan verzenden, maar we kiezen er bewust voor om bij de ontwerpopleidingen alleen originelen te beoordelen (dus niet gescand/digitaal.)
 • In onze opleiding worden hoge eisen gesteld aan jullie ontwerpvaardighedenen en -technieken. Jullie interieurconcepten moeten niet alleen inhoudelijk goed zijn, maar vooral ook realistisch, inspirerend en professioneel gevisualiseerd worden, alleen zo zul je toekomstige opdrachtgevers overtuigen van jouw ideeën en enthousiasmeren voor de uitvoering van je plan. Benader daarom de opdrachten altijd alsof je ze voor een ‘echte’ opdrachtgever maakt!
 • Om werk goed te kunnen controleren (nameten van maten e.d.) en de ‘zeggingskracht’ en effectiviteit van je uitgevoerde werk goed te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dan jullie ons van alle opdrachten (tekeningen, collages; fotoselecties; moodboards, maar ook in een origineel vormgegeven verslag) echt alleen maar originele exemplaren toesturen.
 • Bij de beoordeling van jullie opdrachten houden we rekening met de volgende aspecten:
 1. Heb je alles (en meer) gedaan wat er van je gevraagd werd?
 2. Blijken uit je werk de benodigde inzichten-, vaardigheden en technieken (netheid; duidelijkheid, nauwkeurigheid en professionaliteit)
 3. Heb je alle inmiddels behandelde stof en de evt. verbeteringen in de voorgaande opdrachten in de uitvoering van de (volgende) opdracht meegenomen?
 4. Blijkt uit je werk ambitie, vindingrijkheid, oorspronkelijkheid; creativiteit, visie, originaliteit en professionaliteit?
Over het algemeen kun je onze methode van beoordeling als volgt samenvatten:
 • Bij een nette opdracht uitvoering moet je in ieder geval de onder de punten 1 t/m 3 opgenomen aspecten beheersen. Je zult dan over het algemeen een (nette) voldoende halen (6,5 t/m 7+).
 • Voeg je hieraan (liefst zoveel mogelijk) aspecten toe die onder punt 4 worden genoemd dan sprokkel je er steeds meer puntjes bij en wordt je cijfer hoger.

Deze aanpak is bij alle betrokken docenten hetzelfde.

 

Jullie eindniveau

Al onze interieurdocenten hebben als professionals hun sporen verdient in het vak. Ze beoordelen jullie werk aan de hand van het vereiste professionele niveau. We leggen de lat dus absoluut hoog en gaan bovendien uit van het vereiste examenniveau dat wordt gevraagd bij externe examenbureau’s. Omdat de meeste van ons ook deel uit maken van diverse examencommissies weten we waar we bij de beoordeling van je werk de accenten op moeten leggen.

Kortom wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden naar een eindniveau waarmee het behalen van een diploma bij een extern examenbureau binnen handbereik ligt.

De eisen van het EHCB ten aanzien van de kennis en vaardigheden, professionaliteit en creativiteit zijn beslist hoog, daarom besteden we hieraan tijdens de praktijkdagen veel aandacht.

Of jouw niveau voldoet aan het vereiste examenniveau hangt af van veel factoren. In de regel kun je ervan uitgaan dat een gemiddelde beoordeling van je huiswerkopdrachten een 8 of hoger was, dat dit een indicatie is dat je basisniveau goed is. Maar, het examen is zeer pittig en vereist naast de basiskennis en -vaardigheden ook andere kwaliteiten. Bij de praktijkdagen wordt hierover een nadere uitleg gegeven.

Of je daadwerkelijk examen wilt gaan doen, dat is vanzelfsprekend helemaal je eigen keuze.

Certificaat Interieurstylist

Als al je praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond kun je bij het NTI een certificaat Interieurstylist aanvragen.

EHCB examen (begeleiding)

Een groeiend aantal studenten kiest ervoor om de opleiding af te sluiten met een extern examen om zo een erkend vakdiploma Interieurstylist te krijgen. Onze opleiding is vooral afgestemd op het examen dat door het EHCB wordt afgenomen. Dit examen is onafhankelijk en het examenbureau valt dus niet onder het NTI. Je hoeft niet meer ingeschreven te zijn bij het NTI om mee te doen aan het examen. De aanmelding voor het examen moet jijzelf doen, de examenkosten zijn voor eigen rekening.

Bij een aantal NTI opleidingen is de EHCB examenbegeleiding inbegrepen, ik verzorg die begeleiding van deze cursisten dan in opdracht van het NTI.

Ook als de examenbegeleiding niet in jouw pakket is opgenomen kun je door mij begeleid worden, maar de begeleidingskosten van € 200,00 zijn dan voor jouw rekening (en niet voor het NTI).

Aan de slag!

Ik hoop dat je met deze algemene uitleg een helder beeld gekregen hebt van de opzet van onze opleiding en dat je hiermee je voordeel zult kunnen doen.

 

Bezoek vooral ook de andere pagina’s op deze DLO, want die gaan over veel leukere dingen: de opdrachten en ook heel veel andere relevante zaken op het gebied van de interieurvormgeving.

 

Wellicht hebben we nog contact als jij gebruikmaakt van de examenbegeleiding?  Voor nu wens ik je alvast heel veel succes en plezier bij je studie!

handtekeningCristy 2 • Zoals je bij je registratie voor deze DLO hebt kunnen lezen is het erg belangrijk dat je de informatie van het NTI over de opzet en organisatie van de door jou gekozen opleiding altijd als leidend uitgangspunt neemt. 
 • Maak in de eerste instantie gebruik van de digitale leeromgeving van het NTI.
 • Mijn DLO is opgezet om jullie, in aanvulling op de NTI DLO,  relevante extra informatie en inspiratie te geven om optimaal gebruik te kunnen maken van de door mij ontwikkelde studiemethode Interieurstyling en de hierin opgenomen inhoud en opdrachten.
Tips bij de opdrachten
 • Lees altijd heel goed de opdrachtomschrijving door.
 • Probeer in alle opdrachten altijd te verwerken wat je inmiddels aan stof hebt behandeld. Kijk hiervoor de voorafgaande hoofdstukken en je eerder ingestuurd werk door en probeer te doorgronden wat de belangrijkste leerthema’s en eventuele op- en aanmerkingen van je docent waren .
 • Lees bij iedere opdracht ook altijd eerst de extra uitleg die hoort bij de opdracht op deze DLO door.  Nu kun je starten met de opdracht.
 • Als je de opdracht naar eigen inzicht hebt gemaakt is het vervolgens aan te raden om deze nog een dag te laten liggen en deze daarna nog eens kritisch te bekijken. Heb je antwoord gegeven op alle vragen? Is je werk duidelijk en netjes? Is je werk aansprekend uitgewerkt? etc.etc.
 • Pas als je helemaal tevreden bent stuur je het werk naar je docent.
 • Het is prijzenswaardig en zeer leerzaam als jij meer uitvoeringen maakt van één opdracht, maar je zult zelf een afweging moeten maken welke uitvoering je het beste vindt en  ter beoordeling wilt voorleggen aan je docent.  Je kunt niet verwachten van je docent dat deze de beste uitvoering uit meerdere inzendingen selecteert: als je meerdere uitvoeringen instuurt wordt slechts één versie beoordeeld, die volstrekt willekeurig wordt gekozen.
 • De presentatie van je werk is zeer belangrijk, bedenk dat je straks opdrachtgevers moet overtuigen van je ideeën; een handgeschreven kladje of een rommelig uitgevoerde tekening maken geen professionele indruk en zullen je opdrachtgever niet overtuigen, ook al is de strekking in de basis goed.
 • Het is onverstandig om de opdrachten van meerdere hoofdstukken op te sparen en tegelijkertijd in te sturen. Dit bespaart je weliswaar verzendkosten, maar het heeft een groot nadeel: namelijk dat je structurele fouten herhaalt in meerdere opdrachten. Had je per hoofdstuk de opdrachten ingestuurd, dan had je aan de hand van de correcties van je docent waarschijnlijk geleerd van je fouten en waarschijnlijk een hogere waardering gekregen voor de latere opdrachten!
 • Maak gebruik van deze DLO waarop ik je net dat beetje extra informatie en voorbeelden kan geven om zoveel mogelijk te voorkomen dat je dingen niet helemaal goed begrepen hebt.
 • Je kunt daarnaast ook bij de docent, als je een opdracht toch nog niet helemaal begrijpt, via de email om een toelichting vragen.
 • Verdiep je bij de verschillende onderwerpen bij voorkeur ook nog wat meer in de materie. Via internet, in showrooms, op beurzen, kun je veel leerzame en inspirerende informatie vinden.
 • Je kunt het beste een kopie van je werk maken alvorens het in te sturen, de postverzending is lang niet altijd betrouwbaar en dan heb je in ieder geval nog een back up. Bewaar de kopie voor jezelf en stuur het origineel in naar de docent.
 • De gecorrigeerde opdracht wordt door je docent teruggestuurd in de door jou meegezonden en aan jezelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenveloppe. Als je geen of een onvoldoende geadresseerd/ gefrankeerde enveloppe hebt ingesloten kunnen we je werk niet retourneren.
 • In de regel corrigeert en beoordeelt  je docent je werk binnen 5 werkdagen. Je kunt je cijfer in ieder geval ook opzoeken op de digitale leeromgeving van het NTI.
De studieplanning
 • De studie kan gevolgd worden op verschillende tempo’s. Hoeveel tijd jij per opdracht nodig hebt is vaak persoonsafhankelijk, maar in het rooster dat je van het NTI hebt gekregen is een indicatie gegeven op hoeveel tijd je ongeveer moet rekenen voor de verwerking ervan.
 • Het geniet de voorkeur om een vast dagdeel per week vrij te houden voor je studie opdat je de vaart er in houdt.
 • Hou er rekening mee dat je voor de opdrachten regelmatig op pad moet, om bijv. stalen en informatie te halen, hier gaat best veel tijd en energie in zitten.
 • Daarnaast moet je ook nog eens goed plannen en de voortgang in je studie bewaken.
 • Je eigen opvattingen over kwaliteit van werk en de manier waarop je de opdrachten wilt afleveren bepalen ook hoeveel tijd je erin zult moeten stoppen. Over het algemeen kan gesteld worden dat doordachte, originele en ambitieus uitgewerkte opdrachten, die ook qua presentatie opvallen (door het goede tekenwerk, gebruik van kleuren, stalen, e.d) hoger gewaardeerd zullen worden dan summier uitgewerkte opdrachten.
Veel persoonlijke inbreng, maar wel éérst een basis leggen

De eerder genoemde zaken, aan de linkerzijde van deze pagina, bij punt 4, vinden we erg belangrijk.  Immers, deze maken je werk persoonlijk (je legt er je ziel mee in je werk) en zorgen ervoor dat je werk onderscheidend is.

Toch red je het hiermee niet alleen, want iedere opdracht moet in ieder geval ook voldoen aan de bij 1 t/m 3 genoemde punten.

 • Zo vinden we jullie creativiteit en vindingrijkheid erg belangrijk, maar als je techniek te wensen overlaat zal bijv. je basisplattegrond niet goed op schaal uitgevoerd zijn waardoor je een meubelplan baseert op een ruimte die niet overeenkomt met de werkelijk beschikbare ruimte.
 • Hierdoor plan jij dan wellicht allerlei (misschien wel prachtige en zeer originele) meubels die helemaal niet in de beschikbare ruimte ‘passen’ en zo blijkt je ontwerp dan toch niet van een voldoende niveau.

Kortom…alles begint met de basis (1 t/m 3), maar als je die goed onder de knie krijgt dan kun je wel heel veel met je creativiteit en vindingrijkheid aanvangen!

Leren leren

In de beginfase van de studie moet je er vaak even inkomen, je hebt wellicht al een poos niet meer gestudeerd en weet meestal ook nog niet zo goed wat er van je verwacht wordt, het is dan dus even aftasten.

Toch lukt het jullie meestal, na de eerste huiswerkcorrectie (toen je flink in het diepe werd gegooid) en zodra je kunt inloggen op deze DLO om opdrachten veel beter te begrijpen en goed uit te voeren.

 • Jij zult misschien ook gedacht hebben: “waarom wist ik dit nog niet toen ik begon aan de eerste opdracht? Dan had ik bepaalde fouten niet gemaakt…” En ja, met de uitleg had je de eerste opdracht waarschijnlijk beter gemaakt, maar bij opdracht 4 komen we niet voor niets nog eens terug op de 1e opdracht en dan kun je laten zien dat je het nu wel begrijpt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor opdracht 6, de opmetingstekening, deze dient ter voorbereiding op opdracht 7 (het maken van een meubelplan), de fouten die je hebt gemaakt in opdracht 6 maak je niet opnieuw in opdracht 7. En zo leer je iedere keer opnieuw en zou je de volgende keer de (vorige) opdracht waarschijnlijk weer net ietsje beter maken.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat je docent je werk wel gecorrigeerd heeft maar geen cijfer heeft gegeven en je aanraadt om een opdracht overnieuw te maken. Hier heeft de docent er dus voor gekozen om je geen onvoldoende, maar juist een extra kans te geven om je werk te verbeteren. Meestal lukt het je dan om met de op-en aanmerkingen, tips en advies je werk naar een voldoende of goed niveau te tillen.
 • Het is overigens niet mogelijk om eenmaal becijferde opdrachten overnieuw te maken voor een hoger cijfer, de docent laat je alleen maar werk overnieuw maken als je een opdracht echt niet goed begrepen en uitgevoerd hebt. Als je de opdracht in grote lijnen goed hebt uitgevoerd, worden de verbeterpunten, tips en advies en je cijfer op je werk vermeld. Vaak begrijp je na de correctie beter wat nu precies de bedoeling was geweest en in de volgende opdracht neem je de nieuw verworven kennis weer mee.
 • In de opbouw van de opdrachten zit een systematiek waarbij je steeds de kennis van de vorige opdracht ( en de aanbevelingen en correcties) nodig hebt en kunt gebruiken. En juist hierdoor stijgt jullie niveau in een relatief korte tijd enorm! En het gaat uiteindelijk toch om het eindniveau waar je naar toewerkt.
Organisatorische vragen en hulp

Als je vragen hebt die te maken hebben met de praktische gang van zaken rondom je opleiding, (aanmelding voor de praktijkdagen, de levering van materiaal, verlenging van je studieduur) dan moet je niet bij de docent zijn, maar rechtstreeks contact opnemen met je mentor bij het NTI: beroeps-vakonderwijs@nti.nl. De mentoren kun je ook telefonisch bereiken via 071 5610101, je kiest voor de optie mentoren (2).

Privacy

Als NTI docent hebben we een geautomatiseerd studentenbestand waarin de cijfers worden ingevoerd. De resultaten zijn zichtbaar bij de docenten, het NTI en bij jou, als je inlogt op Studentennet.

In dit geautomatiseerde systeem kunnen wij zoeken op studentennamen en cursistennummers en zo de resultaten invoeren en bekijken.

Alle andere studentgegevens zoals je adresgegevens, telefoonnummer en inschrijfgegevens zijn bekend bij het NTI maar onzichtbaar voor de docenten. Dit is een bewuste keuze van het NTI om je privacy te beschermen.

Daarom, wellicht ten overvloede, nogmaals het verzoek om bij je werk altijd een voldoende gefrankeerde en aan jezelf geadresseerde retourenveloppe bij te sluiten. Vermeld ook altijd duidelijk je cursistnummer op het werk.