Cristy Brandriet | Opdracht 11_IS_NTI (PEO)

Opdracht 11_IS_NTI (PEO)

praktische eindopdracht

 

Op de leeromgeving van het NTI kun jij in jouw rooster vinden of de Praktische Eindopdracht in jouw opleiding verroosterd is. Als dat het geval is dan is de informatie die ik hieronder geef voor jou relevant.

 • In de praktische eindopdracht (die wordt beschreven in het laatste hoofdstuk van deel 2) gaan we ervan uit dat je een totaalplan maakt voor een externe opdrachtgever, hierbij word je geacht om al je kennis- en vaardigheden op het gebied van interieurstyling toe te passen.
 • Je maakt de opdracht dus in opdracht van een ‘echte’ opdrachtgever. Vraag in je familie-, vrienden- en kennisenkring of je voor en met hen deze opdracht mag uitvoeren. Zo krijg jij ervaring met het maken van een interieurconcept in opdracht (met alle communicatie en terugkoppeling die hierbij komt kijken)  en je opdrachtgever een professioneel uitgevoerd plan!
 • Deze uitwerking kan na het afronden van je opleiding een mooie presentatie zijn van de kwaliteit van je werk en prima dienen als eerste professionele uitgevoerde opdracht in je portfolio.  Bovendien is het een goede voorbereiding op een eventueel extern examen.
De uitwerking van de opdracht

Deze opdracht bestaat uit een A3 boek voor de technische uitwerkingen en een A4 boek voor het overzicht van alle gebruikte producten (shoppinggids).

 

 • In het A3 boek neem je de volgende onderdelen op:
 1. Voorkant (laat deze representatief en passend bij je opdrachtgever zijn)
 2. Inhoudsopgave
 3. Beschrijving van je opdrachtgever, diens wensen en de gekozen interieurstijl die wordt uitgevoerd.
 4. De technische uitwerkingen van (1 t/m 7).
 • In  het  A4 boek neem je in dezelfde volgorde de hierboven genoemde onderdelen 1, 2 en 4 op en je geeft de productinformatie  van alle door jou geadviseerde onderdelen.
  • Het mooiste werkt het als je dit in tabellen doet: te beginnen met een kolom met een foto van het product, daarna kolommen met fabrikant; productnaam; uitvoering (maten, kleur, materiaal). Je kunt (dit is niet verplicht) een laatste kolom met de richtprijs opnemen van het product.
 • Je werk (in beide boeken) moet zo duidelijk uitgevoerd zijn dat het voor zich spreekt en geen schriftelijke toelichting over je keuzes en waarom je ze gemaakt hebt nodig heeft  Je maakt dit plan immers voor een opdrachtgever, toelichten doe je mondeling tijdens de bespreking van  je complete plan met je opdrachtgever!
 • Mocht je na onze opleiding nog een examen bij het EHCB willen afleggen dan is het goed om te weten dat je bij de EHCB examenopdracht alleen maar een A3 uitwerking maakt. De informatie die je voor de praktische eindopdracht van het NTI opsplitst in A3 en A4 boek moet je dan combineren. Kijk maar even naar een voorbeeld van een EHCB examenopdracht op pinterest.  Waar in dat voorbeeld de informatie gecombineerd is kun jij in jouw uitwerking van onze eindopdracht de technische uitwerkingen opnemen in je A3 boek en de productinfo op een soortgelijke wijze in de shoppinggids.
 • Zorg dat je layout van A3 en A4 goed bijelkaar aansluiten (qua voorkant, lettertype, etc.)
 • De uitwerking van de opdracht moet er ook zo uitzien alsof je al een echte (betaalde) opdracht hebt uitgevoerd. Noem je opdracht dus liever niet eindopdracht, maar bijvoorbeeld: ‘totaalplan voor de familie Jansen‘. Vergeet niet om in dat geval in een begeleidend schrijven aan je docent wel je cursistnummer en naam te vermelden, anders kan het cijfer niet verwerkt worden.
De beoordeling van de Praktische Eindopdracht
 • Je eindwerk wordt straks door je eigen docent beoordeeld op een groot aantal punten. Bij de beoordeling van de praktische eindopdracht maakt je docent gebruik van een formulier waarop voor 17 verschillende onderdelen cijfers opgenomen moeten worden. Alle onderdelen moeten met minimaal een 5,5 beoordeeld zijn om tot een voldoende eindbeoordeling te komen.
 • Vervolgens heeft de docent de mogelijkheid om dit cijfer met een halve punt naar boven af te ronden, als je opdrachten gedurende de gehele opleiding met een bovengemiddeld cijfer werden beoordeeld. Zo wordt niet alleen je niveau van werk bij de praktische eindopdracht maar ook dat van je gehele werk mee beoordeeld.
 • Bekijk de inhoud van het PEO beoordelingsformulier.
De tijdbesteding voor het maken van de opdracht
 • Hou er rekening mee dat je veel tijd nodig zult hebben voor de ontwikkeling, uitwerking en controle van jouw totaalconcept dat je zou moeten benaderen als ultieme showcase van je kennis en kunde.
 • Realiseer je goed dat alleen al het bedenken van een goed interieurplan en het overleg met de opdrachtgever over alle onderdelen de nodige  tijd en inspiratie vraagt.
 • Bovendien is het uitwerking van alle onderdelen op een professioneel niveau zeer tijdsintensief.
 • Met name ook het zoeken en verkrijgen van originele stalen zal beslag op je tijd leggen.
 • Je zult tussentijds overleg voeren met je opdrachtgever en aan de hand hiervan wellicht het ontwerp moeten aanpassen.  
 • Het uiteindelijke ontwerp en de toelichting moeten professioneel uitgewerkt en gedrukt worden, ook hiervoor moet je uren incalculeren.
 • Hou er rekening mee dat je eindopdracht niet teruggestuurd wordt, je werk kan ook gebruikt worden voor educatieve en voorlichtingsdoeleinden. We raden je dus aan om twee (originele) exemplaren te maken, zo heb je zelf ook een exemplaar dat je kunt laten zien bij sollicitaties of aan (toekomstige) opdrachtgevers.  Als je ervoor kiest om een exemplaar te kopieren, hou dan de kopie voor jezelf en stuur het origineel in. Een kopie zal altijd worden afgekeurd en niet worden beoordeeld.
 • Stuur de praktische eindopdracht ( per pakketpost)  naar je eigen docent (mocht er een tussentijdse wisseling van docent zijn geweest, dan stuur je het werk altijd naar je laatste docent).  Vergeet niet om je cursistnummer en naam te vermelden op je werk of in een begeleidend schrijven.
 • Het cijfer voor je praktische eindopdracht wordt ingevoerd in het cijfersysteem bij opdracht 11.
 • Je kunt een afschrift ontvangen van de beoordelingslijst die je docent heeft ingevuld (17 deelcijfers), dit gebeurt vanzelf als je bij je eindwerk een aan jezelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde (voor 2 A4 vellen) A4 retourenveloppe voegt. Ontbreekt de retourenveloppe dan wordt de beoordelingslijst niet naar je toe gestuurd. Natuurlijk wordt je eindcijfer voor de PO wel verwerkt in het NTI cijfersysteem, maar jij hebt geen overzicht van de deelcijfers waaruit het eindcijfer is opgebouwd, bovendien schrijft je docent ook vaak een persoonlijk commentaar onder je lijst waar je ook je voordeel mee kunt doen…

Heel veel succes gewenst!!!

handtekeningCristy 2