Cristy Brandriet | Tijdsbesteding

Tijdsbesteding

De opleiding Interieurstylist is een behoorlijk intensieve opleiding.

  • Het studieschema dat in de studiegids wordt aangegeven is voornamelijk gebaseerd op de uren die je bezig bent met de ‘normale’ opdrachten. Maar, hierin zijn de uren die je bezig bent met de voorbereiding van de opdrachten niet opgenomen. Het is belangrijk om je dat goed te realiseren.
  • In het onderstaande schema heb ik daarom een inschatting gemaakt van de  extra tijd die je moet inplannen.
  • Bovendien moet je natuurlijk ook nog tijd inruimen voor het leren van de theorie, die getoetst wordt in het theoretisch examen, dat je alleen mag doen na een voldoende beoordeling van de praktische eindopdracht.
  • Hieronder vind je het uitgebreide studierooster.

Studierooster Interieurstylist-colorist deel 1 [1] 

De te behandelen stof per week [2] bij het snelste studietempo [3] Hoofdstuk Paragrafen Huiswerk, zelfcontrolerende opgaven, niet insturen Praktijkopdrachten [4] deze opdrachten worden altijd ingestuurd naar de corrector
Week 1 Hoofdstuk 1 1.1 t/m 14.2 Oefenopgavenhoofdstuk 1
Week 2 Opdracht 1 Analyseer een huisstijl
Week 3 Hoofdstuk 2  2.1 t/m 2.13 Oefenopgavenhoofdstuk 2
Week 4 Hoofdstuk 3 3.2 t/m 3.11 Oefenopgavenhoofdstuk 3
Week 5 Hoofdstuk 4 4.1 t/m 4.3.2
Week 6 4.4 Bestudeer de zeven interieurtypen uit de bijlage
Week 7 4.5.1 t/m 4.5.2 Oefenopgavenhoofdstuk 4
Week 8 + 9 Opdracht 2 Verdieping in zelf  gekozen hoofdbouwstijl/stroming
Week 10 Hoofdstuk 5 5.1 t/m 5.2.3
Week 11 5.3.1 t/m 5.3.6 Oefenopgavenhoofdstuk 5
Week 12 + 13 Opdracht 3 Analyseer de zes ontwerpbouwstenen.
Week 14 Hoofdstuk 6 6.1 t/m 6.3
Week 15 6.4 t/m 6.6.3 Opdracht 4 Onderzoek de kleuren in de door u onderzochte huisstijl
Week  16 + 17 6.7 t/m 6.7.4 Oefenopgavenhoofdstuk 6
Week 18 Opdracht 5 Maak een kleurenplan voor een rijtjeswoning
Week 19 Herhaling van alle oefenopgaven deel 1

 

Studierooster Interieurstylist-colorist deel 2 

De te behandelen stof per weekbij het snelste studietempo Hoofdstuk Paragrafen Huiswerk, zelfcontrolerende opgaven, niet insturen Praktijkopdrachten deze opdrachten worden altijd ingestuurd naar de corrector
Week 20 Hoofdstuk 7 7.1 t/m 7,2 Opdracht 6 Maak een basisplattegrond van een ruimte uit uw woning
Week 21 + 22 Hoofdstuk 8 8.1 t/m 8.5 Oefenopgavenhoofdstuk 7 en 8 Opdracht 7 Maak een meubelplan voor de bibliotheekkamer
Week 23 Hoofdstuk 9 9.1 –  9.4
Week 24 9.4 t/m 9.51 Oefenopgavenhoofdstuk 9
Week 25+ 26 Opdracht 8 Analyseer een aantal interieurs
Week 27 Hoofdstuk 10 10.1 t/m 10.5
Week 28 Hoofdstuk 11 11.1 t/m 11.4
Week 29 Opdracht 9 Maak een verlichtingsplan voor de bibliotheekkamer
Week 30 Oefenopgavenhoofdstuk 10 en 11
Week 31 Hoofdstuk 12 12.1 t/m 12.2.2
Week 32 Hoofdstuk 13 13.1 t/m  13.3.4
Week 33 + 34 Opdracht 10 Maak een stylingplan voor een bibliotheekkamer
Week 35 Hoofdstuk 14 14.1 t/m 14.3
Week 36 Herhaling van alle oefenopgaven deel 2
Week 37+38+39+40 Opdracht 11 Praktische Eindopdracht [5]
Het snelste studietempo :9 maanden. Maximale studieduur: 22 maanden.

 


  • [1] Naast de hier beschreven lessen en opdrachten worden praktijkdagen aangeboden die onderdeel uit maken van je opleiding. Deelname hieraan is verplicht.
  • [2] Dit rooster is indicatief. Hierin zijn aangegeven de netto weken, waarin niet is inbegrepen de tijd die nodig is voor de correctiewerkzaamheden (inclusief verzending over en weer).
  • .[3] Iedere opdracht vraagt, naast de uren die je moet  inplannen voor de uitvoering vooral ook voorbereidingstijd, waarin je research doet . Deze uren zijn niet opgenomen in het rooster. De tijd die hiervoor nodig is varieert per opdracht, maar ervaring leert dat deze  gemiddeld genomen ongeveer gelijk is aan de uren die per week zijn aangegeven bij jouw studietempo. In het geval je bijvoorbeeld kiest voor een studieschema gebaseerd op 6 uren per week, moet je dus uitgaan van 6 uren voorbereidingstijd. De totale ureninzet per week is dan 12 uren .
  • [4] De cijfers voor de opdrachten worden administratief verwerkt als  les plus opdrachtnummer, dus opdracht 1 als les 1, opdracht 2 als  les 2. De eventueel af te ronden Praktische Eindopdracht wordt als les 11 ingevoerd.
  • [5] Opdracht 11: de Praktische Eindopdracht. In een aantal cursusprogramma’s kun je de opleiding afsluiten met de praktische eindopdracht. Het gaat om een intensieve opdracht waarin je een totaalplan maakt voor een opdrachtgever. Deze zul je moeten zoeken en benaderen. Je zult samen met de opdrachtgever de casus moeten doorspreken, een creatief en constructief ontwerpproces opgang zetten en jouw ideeën vertalen naar concrete keuzes. Je moet detaillisten en fabrikanten benaderen voor productinformatie en stalen . Vervolgens vragen de ontwikkeling, uitwerking en controle van jouw totaalconcept een grote inzet. Je zult tussentijds overleg voeren met je opdrachtgever en aan de hand hiervan wellicht het ontwerp moeten aanpassen.  Het uiteindelijke ontwerp en de toelichting moeten professioneel uitgewerkt en gedrukt worden, ook hiervoor moet je uren incalculeren. Al met al leert de ervaring dat de bij de  ‘gewone’ opdrachten aangegeven uren, bij de eindopdracht minimaal vermenigvuldigd moet worden met een factor 4.
  • Bij de beide (verplichte) praktijkdagen wordt een uitgebreide instructie gegeven over de inhoud, opzet en uitwerking van de Praktische Eindopdracht en een eventueel extern examen.